← Atpakaļ uz lasīšanas plānu

Jozuas 12

1 Šie nu ir tās zemes ķēniņi, kurus Israēla bērni uzvarēja un kuru zemes viņi ieguva, pārcēlušies pāri Jordānai, no Arnonas upes līdz Hermona kalnam ar visu klajumu uz austrumu pusi no Jordānas:
2 Sihons, amoriešu ķēniņš, kas dzīvoja Hešbonā un valdīja kā ķēniņš pār apgabalu no Aroēras Arnonas upes krastmalā, no upes ielejas vidus sākot, un pār pusi Gileādas līdz Jabokas upei, kas ir robežupe ar amoniešiem,
3 un pār līdzenumu līdz Kinnerota ezera austrumu krastiem un Bet-Ješimotas virzienā līdz Tuksneša jūrai, tas ir, Sāls jūrai, un dienvidos līdz Pizgas kalna pakājei.
4 Otrs bija Ogs, Basanas ķēniņš, kas bija atlicies no refajiešiem un valdīja Aštorotā un Edrejā.
5 Viņš valdīja kā ķēniņš pār Hermona kalnāju un Salku un pār visu Basanu līdz gešūriešu un maāhatiešu robežām, un pār pusi no Gileādas līdz robežām ar Sihonu, Hešbonas ķēniņu.
6 Mozus, Tā Kunga kalps, un Israēla bērni tos sakāva, un jau Mozus, Tā Kunga kalps, deva šos apgabalus rūbeniešiem un gadiešiem un Manases pusciltij īpašumā.
7 Šie nu ir tās zemes ķēniņi, kurus Jozua ar Israēla bērniem uzvarēja šaipus Jordānas, rietumos no Baal-Gadas un no Libanona kalnu ielejas līdz Halaka kalnam, kas paceļas pretī Seīram, un Jozua nodeva šo apgabalu Israēla ciltīm par īpašumu pēc viņu daļām.
8 Bet kalnos un ielejās, klajumos un pakalnos, kā arī tuksnesī un dienvidu zemē mita hetieši, amorieši, kānaānieši, ferisieši, hīvieši un jebusieši.
9 Jērikas ķēniņš bija viens; Ajas ķēniņš, kas bija sānis no Bēteles, – viens;
10 Jeruzālemes ķēniņš – viens; Hebronas ķēniņš – viens;
11 Jarmutas ķēniņš – viens; Lahišas ķēmjniņš – viens;
12 Eglonas ķēniņš – viens; Gezeras ķēmjniņš – viens;
13 Debīras ķēniņš – viens; Gederas ķēniņš – viens;
14 Hormas ķēniņš – viens; Aradas ķēniņš – viens;
15 Libnas ķēniņš – viens; Adullāmas ķēniņš – viens;
16 Makēdas ķēniņš – viens; Bēteles ķēniņš – viens;
17 Tapuas ķēniņš – viens; Heferas ķēniņš – viens;
18 Afekas ķēniņš – viens; Šaronas ķēniņš – viens;
19 Madonas ķēniņš – viens; Hacoras ķēniņš – viens;
20 Šimronas-Meronas ķēniņš – viens; Akšafas ķēniņš – viens;
21 Taānakas ķēniņš – viens; Megidas ķēniņš – viens;
22 Kedešas ķēniņš – viens; Jokneāmas, pie Karmela, ķēniņš – viens;
23 Doras ķēniņš, pie Doras kāpām, – viens; Galilejas tautu ķēniņš – viens;
24 Tircas ķēniņš – viens. Pavisam kopā šo ķēniņu – trīsdesmit viens.