← Atpakaļ uz lasīšanas plānu

Lūkas 20:20-26

20 Tad tie glūnēja uz Viņu un sūtīja izlūkus, kam vajadzēja izlikties nevainīgiem, lai tie Viņu pieķertu kādā vārdā un To varētu nodot valdībai un zemes soģa varai.
21 Tie griezās pie Viņa ar šādu jautājumu: “Mācītāj, mēs zinām, ka Tu runā un māci pareizi un negribi iztapt cilvēkiem, bet pēc patiesības māci Dieva ceļu.
22 Saki, vai mums ir brīv ķeizaram nodevas dot vai ne?”
23 Bet Viņš noprata viņu viltību un sacīja tiem:
24 “Parādait Man vienu denāriju! Kā attēls un uzraksts tam ir?” Viņi atbildēja: “Ķeizara.”
25 Tad Viņš tiem atbildēja: “Tad nu dodiet ķeizaram, kas ķeizaram pieder, un Dievam, kas Dievam pieder!”
26 Tā viņiem neizdevās To noķert Viņa vārdos tautas priekšā, un, izbrīnījušies par Viņa atbildi, tie apklusa.