← Atpakaļ uz lasīšanas plānu

Mācītājs 7:1-14

1 Laba slava ir vērtīgāka nekā dārga svaidāmā eļļa, un miršanas diena ir labāka nekā piedzimšanas.
2 Labāk ir ieiet sēru namā nekā dzīru namā, jo tur redz norādījumu uz visu cilvēku galu, un tas, kas vēl dzīvo, to lai ņem pie sirds!
3 Labāk ir skumt nekā smieties, jo, kad vaigs ir noskumis, tad sirdij ir labi.
4 Gudro sirds ir bēdu namā, bet nelgu sirds ir prieku namā.
5 Labāk ir klausīties gudrā bāršanu nekā klausīties nelgas dziesmu,
6 jo, kā ērkšķi sprakšķ zem katla, tā izskan arī nelgas smiekli. Arī tā ir niecība.
7 Patiešām, netaisna peļņa padara arī gudru par nelgu, un uzpirkšanas dāvanas samaitā sirdi.
8 Labāks ir kādas lietas gals nekā tās sākums, labāka ir pacietība nekā augstprātība.
9 Neļauj sevi pārmērīgi ātri pārņemt dusmām, jo dusmas mājo nelgas azotē.
10 Nejautā, kā tas nāk, ka senie laiki ir bijuši labāki nekā tagadējie; tas nebūtu gudrs jautājums.
11 Gudrība ir laba kopā ar mantojumu un ir ieguvums tiem, kas sauli redz.
12 Jo gudrības pavēnī cilvēks jūtas tikpat droši paslēpts kā naudas pavēnī, bet gudrības pārākums ir atziņā, ka gudrība dod dzīvību tiem, kam tā ir.
13 Uzlūko Dieva darbu, un kurš gan var darīt taisnu to, ko Viņš ir darījis līku?
14 Baudi labumu labā dienā, bet arī ļaunu dienu ņem par labu, jo Dievs dara gan šo, gan to, tāpēc ka cilvēkam nebūs zināt, kas būs pēc viņa nāves.