← Atpakaļ uz lasīšanas plānu

Psalms 116

1 Es mīlu To Kungu, jo Viņš klausīja manas lūgšanas balsi.
2 Viņš piegrieza man Savu ausi, tādēļ es Viņu piesaukšu visu savu mūžu.
3 Nāves tīkli tinās ap mani, mani sagrāba elles bailes, es ieslīgu nelaimē un bēdās.
4 Bet es piesaucu Tā Kunga Vārdu:”Izglāb manu dvēseli, ak, Kungs!”
5 Žēlīgs ir Tas Kungs un taisns, žēlsirdīgs ir mūsu Dievs!
6 Tas Kungs pasargā vienbūtīgos, kas nešaubīdamies paļaujas uz Viņu: kad es biju novārdzis, tad Viņš man palīdzēja.
7 Atgriezies savā mierā, mana dvēsele, jo Tas Kungs dara tev labu.
8 Tiešām, Tu izglābi manu dvēseli no nāves, no asarām manas acis un no slīdēšanas manu kāju.
9 Es staigāšu Tā Kunga priekšā dzīvo zemē.
10 Ticību es esmu turējis, kaut es arī sacīju: “Es esmu jo zemu noliekts.”
11 Es sacīju savā izmisumā:”Visi cilvēki ir meļi.”
12 Kā es atmaksāšu Tam Kungam par visu, ko Viņš man labu darījis?
13 Es pacelšu svētības kausu un piesaukšu Tā Kunga Vārdu.
14 Es pildīšu Tam Kungam savus solījumus visas Viņa tautas priekšā!
15 Viņa svēto nāve ir dārga Tā Kunga acīs.
16 Ak, Kungs, es taču esmu Tavs kalps, es esmu Tavs kalps, Tavas kalpones dēls, Tu saraustīji manas važas.
17 Tev es upurēšu pateicības upurus un piesaukšu Tā Kunga Vārdu.
18 Es pildīšu Tam Kungam savus solījumus visas Viņa tautas priekšā
19 Tā Kunga nama pagalmos, tavā vidū, Jeruzāleme! Alelujā!