← Atpakaļ uz lasīšanas plānu

Psalms 128

1 Svētceļnieku dziesma. Svētīgs ikviens, kas To Kungu bīstas un staigā Viņa ceļus!
2 Tu pārtiksi no savu roku darba, svētīgs tu esi, tev labi klājas!
3 Tava sieva ir kā auglīgs vīnakoks tavā namā, tavi bērni kā eļļas koka zariņi ap tavu galdu.
4 Tiešām, tā ir svētīts tas vīrs, kas bīstas To Kungu.
5 Tas Kungs lai tevi svētī no Ciānas, ka tu ar prieku redzi Jeruzālemes laimi un labumu visas savas mūža dienas
6 un redzi arī savus bērnu bērnus. Miers lai ir pār Israēlu!