← Atpakaļ uz lasīšanas plānu

Psalms 129

1 Svētceļnieku dziesma. Viņi mani ir nikni vajājuši no manas jaunības dienām, tā lai saka Israēls,
2 viņi ir mani nikni vajājuši no manas jaunības dienām, bet nav mani uzvarējuši.
3 Uz manas muguras arāji ir aruši un dzinuši garas vagas.
4 Bet Tas Kungs ir taisns, Viņš sarāva bezdievju valgus.
5 Kaunā ir jāpaliek un jāatkāpjas visiem, kas ienīst Ciānu!
6 Lai viņi kļūst kā zāle uz jumta, kas nokalst, pirms to noplūc,
7 ar ko pļāvējs nepilda savu roku, nedz kūlīšu sējējs savu klēpi.
8 Un garāmgājēji lai nesaka:”Dieva svētība lai nāk pār jums! Mēs jūs svētījam Tā Kunga Vārdā!”