← Atpakaļ uz lasīšanas plānu

Psalms 3

1 Dāvida dziesma, kad viņš bēga no sava dēla Absaloma.
2 Ak, Kungs, cik daudz gan man pretinieku! Cik daudz tādu, kas ceļas pret mani!
3 Daudz ir to, kas saka uz manu dvēseli: “Tai pestīšanas nevaid pie Dieva!” (Sela.)
4 Bet Tu, Kungs, esi mans vairogs, kas mani sargā, mans gods un tas, kas paceļ manu galvu.
5 Skaļā balsī es piesaucu To Kungu, un Viņš atsaucās man no Sava svētā kalna. (Sela.)
6 Es apgūlos un aizmigu, un nu es esmu pamodies, jo Tas Kungs mani sargā.
7 Es nebīstos no daudzajiem tūkstošiem, kas visapkārt nostājušies pret mani.
8 Celies, Kungs, palīdzi man, mans Dievs! Jo Tu siti pa vaigiem visiem maniem ienaidniekiem, Tu bezdievīgiem satrieci zobus.
9 No Tā Kunga nāk palīdzība, Tava svētība lai plūst pār Tavu tautu! (Sela.)