← Atpakaļ uz lasīšanas plānu

Psalms 47

1 Dziedātāju vadonim. No korahītu dziesmām.
2 Plaukšķiniet priecīgi, visas tautas, skaņām balsīm gavilējiet Dievam!
3 Jo Tas Kungs, tas Visuaugstākais, ir bijājams, varens valdnieks pār visu pasauli!
4 Viņš mums pakļauj tautas un noliek ļaužu ciltis zem mūsu kājām.
5 Viņš mums izraudzījis mantojamo zemi, Jēkaba, Sava iemīļotā, lepnumu. (Sela.)
6 Augsti ceļas Dievs, tautām gavilējot, Tas Kungs, bazūnēm vareni atskanot.
7 Dziediet mūsu Dievam dziesmas, dziediet dziesmas mūsu valdniekam, jā, dziediet!
8 Jo Dievs ir valdnieks pār visu pasauli, dziediet Viņam slavas dziesmu!
9 Dievs ir valdnieks kļuvis pār visām tautām, Viņš Savā svētajā goda krēslā.
10 Tautu dižciltīgie sanāk kopā ar Ābrahāma Dieva tautu, jo zemes valdnieki pieder Dievam, Viņš ir cildens Savā varenībā!