← Atpakaļ uz lasīšanas plānu

Psalms 48

1 Dziedātāju korim. No korahītu dziesmām.
2 Liels ir Tas Kungs un augsti teicams mūsu Dieva pilsētā Viņa svētajā kalnā.
3 Diženi paceļas Ciānas kalns, visas zemes prieks, ziemeļu pusē – īsta lielā ķēniņa pilsēta.
4 Dievs tās pilīs ir atzīts par drošu patvērumu.
5 Jo, redzi, valdnieki pulcējās kopā un lauzās tai virsū,
6 bet, kad viņi to ieraudzīja, viņi samulsa, iztrūkās un bēga.
7 Trīsas viņiem tur pārskrēja, drebuļi kā sievai, kurai jādzemdē.
8 Ar austriņa vētru Tu satrieci kuģus, kas nāca no Taršišas.
9 Kā to bijām dzirdējuši, tā to redzējām Tā Kunga Cebaota, mūsu Dieva, pilsētā; Dievs to nostiprinājis uz mūžu mūžiem. (Sela.)
10 Mēs pieminam Tavu žēlastību, ak, Dievs, Tavā svētajā namā,
11 kā Tavs Vārds, Dievs, tāpat arī Tava slava sniedzas līdz pasaules galiem. Tava labā roka ir svētības pilna.
12 Ciānas kalns lai priecājas, un Jūdas meitas lai līksmo par Tavām tiesām!
13 Eita visapkārt ap Ciānu, apstaigājiet to no visām pusēm, skaitiet tās torņus,
14 ieskatieties viņas mūros, izstaigājiet viņas pilis, lai par visu to jūs varētu stāstīt nākamai audzei,
15 ka tāds ir Dievs, mūsu Dievs, kas mūs vadīs mūžu mūžos.