← Atpakaļ uz lasīšanas plānu

Psalms 54

1 Stīgu mūzikas vadonim. Dāvida mācības dziesma,
2 kad sifieši nāca un sacīja Saulam: “Vai tu nezini, ka Dāvids ir paslēpies pie mums?”
3 Dievs, palīdzi man ar Savu Vārdu, spried man taisnu tiesu ar Savu varu!
4 Ak, Dievs, uzklausi manu lūgšanu! Ņem vērā manas mutes vārdus!
5 Jo lepni un nekautrīgi ļaudis ceļas pret mani un varmākas kāro pēc manas dzīvības, tie netur Dievu savu acu priekšā. (Sela.)
6 Redzi, Dievs ir mans palīgs, Tas Kungs ir tas, kas uztur manu dvēseli!
7 Lai krīt ļaunums atpakaļ uz maniem ienaidniekiem! Izdeldē tos Savā uzticībā!
8 Tad es Tev nesīšu upurus no laba prāta un slavēšu Tavu Vārdu, ak, Kungs, ka tas ir tik labs,
9 jo Viņš mani izglābis no visām manām bēdām, un mana acs ir ar prieku noraudzījusies uz maniem uzveiktajiem ienaidniekiem.