← Atpakaļ uz lasīšanas plānu

Psalms 61

1 Stīgu mūzikas vadītājam. Dāvida dziesma.
2 Klausi, ak, Dievs, manu skaļo saucienu, ņem vērā manu lūgšanu!
3 No zemes gala es Tevi saucu savas sirds tvīksmē, pacel mani uz klintskalnu, kas augstāks par mani,
4 jo Tu esi mans patvērums, stiprs tornis pret ienaidniekiem,
5 es gribētu mājot Tavā teltī mūžīgi, patverties Tavu spārnu paēnā! (Sela.)
6 Jo Tu, Dievs, klausi manus solījumus, dod mantojumu man kā vienam no tiem, kas Tavu Vārdu bīstas.
7 Vairo ķēniņa dzīvības dienas, lai viņa mūža laiks turpinās no paaudzes uz paaudzi!
8 Lai viņš sēž tronī Dieva priekšā mūžīgi. Parādi viņam žēlastību un uzticību, kas lai viņu pasargā!
9 Tad es dziedāšu Tavam Vārdam mūžīgi, maksāšu savus solījumus diendienā.