← Atpakaļ uz lasīšanas plānu

Psalms 67

1 Dziesma dziedātāju vadonim ar cītarām. Psalms.
2 Lai Dievs par mums apžēlojas un svētī mūs, lai Viņš apgaismo Savu vaigu pār mums! (Sela.)
3 Lai virs zemes taptu zināms Tavs ceļš, visās tautās Tava palīdzība un svētība!
4 Lai Tevi, Dievs, slavē tautas, lai Tevi slavē visas tautas!
5 Lai priecājas un gavilē tautas, jo Tu taisnīgi tiesā tautas un vadi tautas virs zemes! (Sela.)
6 Lai Tevi, Dievs, slavē tautas, lai Tevi slavē visas tautas!
7 Zeme ir devusi savus augļus; mūs svētīdams ir svētījis Tas Kungs, mūsu Dievs.
8 Lai Dievs mūs svētī! Un lai Viņu bīstas visi zemes gali!