← Atpakaļ uz lasīšanas plānu

Psalms 80

1 Dziedātāju vadonim. Pēc meldijas “Lilijas skaidrumā ir liecība”. Asafa dziesma.
2 Israēla gans, klausies, Tu, kas Jāzepu vadi kā avis! Tu, kas sēdi pār ķerubiem, parādies ar spožumu!
3 Efraima, Benjamīna un Manases priekšā atmodini Savu varoņu spēku un nāc mums palīgā!
4 Ak, Dievs Cebaot, atjauno mūs un liec Savam vaigam spīdēt, lai mēs atspirgstam!
5 Ak, Kungs, Dievs Cebaot, cik ilgi Tu vēl dusmosies, neievērodams Savas tautas lūgšanu?
6 Tu mūs ēdināji ar asaru maizi un dzirdināji ar asarām bez mēra,
7 Tu mūs esi pārvērtis par nesaskaņu iemeslu mūsu kaimiņiem, un mūsu ienaidnieki mūs izsmej.
8 Ak, Dievs Cebaot, atjauno mūs atkal un liec Savam vaigam spīdēt, lai mēs atspirgstam!
9 Tu izcēli vīnakoku no Ēģiptes, aizdzini tautas un to iedēstīji.
10 Tu viņam sagatavoji augšanas telpu, ka tas varēja iesakņoties un piepildīja zemi.
11 Viņa ēna apsedza kalnus un viņa zari un stīgas Dieva ciedrus.
12 Tas izstiepa savas vītnes līdz jūrai un savas atvases līdz pat Eifratas upei.
13 Kāpēc Tu esi noplēsis žogu ap to, ka visi ceļa gājēji to plūkā?
14 Meža cūka to izrakņā, un to apgrauž lauku zvēri.
15 Dievs Cebaot, atgriezies jel! Skaties no debesīm un redzi! Uzlūko šo vīnakoku un
16 dēstu, ko Tava roka ir stādījusi, atvasi, ko Tu pats esi izraudzījis!
17 Tas ir ar uguni sadedzināts, ir nopostīts, lai tas iet bojā no Tava vaiga dusmu draudiem!
18 Tava labā roka lai ir par sargu pār vīru pie Tavas labās rokas, pār cilvēka dēlu, ko Tu Sev esi uzaudzinājis!
19 Tad mēs Tevi nekad neatstāsim; uzturi mūs dzīvus, tad mēs piesauksim Tavu Vārdu.
20 Ak, Kungs, Dievs Cebaot, atjauno mūs! Liec Savam vaigam spīdēt, lai mēs atspirgstam!