← Atpakaļ uz lasīšanas plānu

Psalms 85

1 Dziedātāju vadonim. Koraha dēlu dziesma.
2 Tu, ak, Kungs, esi apžēlojies par Savu zemi, esi atsvabinājis Jēkaba gūstekņus;
3 Tu esi piedevis Savai tautai noziegumu, pārsedzis ar aizmirstību visus viņas grēkus. (Sela.)
4 Tu esi atstājies no Savas dusmības, novērsies no Savas dusmu kvēles.
5 Atjauno mūs atkal, Tu Dievs, mūsu palīgs, remdē Savas dusmas pret mums!
6 Vai Tu dusmosies mūžīgi uz mums, paildzināsi Savas dusmas uz bērnu bērniem?
7 Vai tad Tu mūs atkal neatspirdzināsi, ka Tava tauta var priecāties Tevī?
8 Parādi mums, Kungs, Savu žēlastību un dāvini mums Savu pestīšanu!
9 Es klausīšos, ko Dievs Tas Kungs runā, jo Viņš sola mieru un svētību Savai tautai un Saviem svētajiem, ja vien tie tikai atkal nekrīt neprātībā!
10 Tiešām, tuva ir Viņa palīdzība tiem, kas Viņu bīstas, lai Viņa godība mājotu mūsu zemē,
11 ka žēlastība un uzticība lai sastopas, taisnība un miers lai skūpstās.
12 Uzticība dīgs no zemes, un taisnība raudzīsies no debesīm.
13 Tad Tas Kungs mums dos Savu svētību, un mūsu zeme dos savus augļus.
14 Taisnība staigās Viņa priekšā un ņems Viņa soļus sev par ceļa rādītājiem.