← Atpakaļ uz lasīšanas plānu

Romiešiem 11:25-36

25 Es jūs, brāļi, negribu atstāt neziņā par šo noslēpumu, lai jūs nekļūtu pašgudri, proti, ka vienai Israēla daļai sirds tikusi nocietināta, līdz kamēr pasaules tautas visā pilnībā būs iegājušas.
26 Un tā viss Israēls tiktu glābts, jo ir rakstīts: no Ciānas nāk Glābējs, Viņš novērsīs bezdievību no Jēkaba.
27 Un šī būs Mana derība ar viņiem, kad Es dzēsīšu viņu grēkus.
28 Pēc evaņģēlija viņi ir ienaidnieki jūsu dēļ; bet pēc izvēles – Dieva mīļoti tēvu dēļ.
29 Jo neatceļamas ir Dieva žēlastības dāvanas un Viņa aicinājums.
30 Jo, kā jūs kādreiz esat bijuši nepaklausīgi Dievam, bet tagad viņu nepaklausības dēļ esat piedzīvojuši žēlastību,
31 gluži tāpat viņi tagad kļuvuši nepaklausīgi jūsu apžēlošanas labā, lai pēc tam paši tiktu apžēloti.
32 Tā Dievs it visus pakļāvis nepaklausībai, lai pār visiem apžēlotos.
33 Kāds Dieva bagātības, gudrības un atziņas dziļums! Cik neizprotamas Viņa tiesas un cik neizdibināmi Viņa ceļi!
34 Kas gan ir izpratis Dieva prātu, kas ir bijis Viņa padoma devējs?
35 Jeb kas Viņam ko iepriekš devis, par ko nāktos atmaksa?
36 No Viņa, caur Viņu, uz Viņu visas lietas. Viņam lai gods mūžīgi! Āmen.