← Atpakaļ uz lasīšanas plānu

Salamana pamācības 11:1-15

1 Nepareizi svari Tā Kunga acīs ir negantība, bet pilnestīgs svars Viņam sagādā labpatiku.
2 Kur nāk lepnība, tur nāk arī negods, bet gudrība mīt pazemīgajos.
3 Sirdsšķīstība vadīs tiklos, bet nelietīga ļaunprātība nievātājus galīgi sagraus.
4 Manta neko nepalīdzēs Tā Kunga dusmības dienā, bet taisnība glābj no nāves.
5 Tiklā cilvēka taisnīgums dara līdzenu viņa ceļu, bet bezdievīgais kritīs pats savas bezdievības dēļ.
6 Tiklo taisnīgums viņus izglābs, bet nievātāji un nicinātāji sapīsies paši savās blēdībās un ļaunprātībās.
7 Kad bezdievīgs cilvēks mirst, tad visas viņa cerības ir pagalam, un netaisno gaidas iznīkst galīgi.
8 Taisnīgais tiek atraisīts no savām likstām, un bezdievīgais nāk viņa vietā.
9 Viltnieka un liekuļa valodas dēļ viņa tuvākais top postā likts, bet taisnie to novēro un paglābjas.
10 Pilsēta priecājas, kad taisnajiem labi klājas, un gavilē, ja bezdievji iet bojā.
11 Caur tiklo ļaužu svētību pilsēta tiek paaugstināta, bet bezdievīgo runu dēļ tā tiek sagrauta.
12 Kas savu tuvāku nievā, ir neprātis, bet sapratīgs vīrs klusē.
13 Mēlnesis negribot pats atklāj, ko viņš slepeni zina, bet, kam uzticama sirds, tas to noslēpj.
14 Kur nav krietnas vadības, tur tauta iet bojā, bet, kur daudz sapratīgu padomdevēju, tur viss izdodas labi.
15 Kas par otru galvo, cietīs zaudējumus, bet, kas no galvošanas sargās, ir drošs.