← Atpakaļ uz lasīšanas plānu

Salamana pamācības 5. nodaļa

1 Mans dēls, ievēro manu gudrību un pievērs savu ausi manas mācības vārdiem,
2 lai tu paturētu prātā labu padomu un lai tava mute glabātu atzīšanu.
3 Jo svešas, netiklas sievas lūpas ir saldas kā medus, un viņas rīkle, tai runājot, ir glumāka par labāko eļļu,
4 bet pēc tam tās ir rūgtas kā vērmeles un asas kā abās pusēs griezīgs zobens.
5 Viņas kājas virzās pazemē nāvei pretī, viņas gaitas noved kapa tumsā.
6 Viņa neievēro dzīvības ceļu, grīļodamās sper soļus viņas kājas un nezina, kurp aiziet.
7 Tad nu uzklausiet mani labi uzmanīgi, mani bērni, un necentieties izvairīties no manas mutes vārdiem!
8 Lai tavi ceļi būtu tālu projām no viņas un netuvojas viņas nama durvīm,
9 lai tu nepamestu savu godu svešinieku priekšā un nezaudētu savu dzīvību no laulības pārkāpējas sievas saniknotā vīra rokas,
10 lai svešinieki neiedzīvojas no tava īpašuma, lai tava darba augļi nenāk par svētību svešam namam,
11 un lai tev nebūtu pēc tam jāvaid, kad tu būsi izšķiedis savu mantu un novājinājis savu miesu,
12 un lai tev nebūtu jāsaka:”Kā gan es ienīdu kādreiz manis izpelnīto pārmācību, un kā mana sirds šķendējās par man uzlikto sodu,
13 kā es neklausīju savu skolotāju vārdiem un nenoliecu savu ausi tiem pretī, kas mani mācīja!
14 Es esmu gandrīz iestidzis bezgalīgā nelaimē visu ļaužu un visas tautas priekšā!”
15 Dzer ūdeni pats no savas bedres, un lai tavas upes iztek no tava paša akas!
16 Jeb vai tavi avoti lai aiztek projām un tavu strautu ūdeņi izgāžas uz ielām?
17 Nē, bet lai tie pieder tev vienam un nevienam svešiniekam kopā ar tevi.
18 Lai tavas akas avots ir svētīts, un priecājies par savu sev jau jaunībā izraudzīto sievu!
19 Viņa ir mīlīga kā briežu māte un cildeni daiļa kā kalnu kaza, pieglaudies allažiņ pie viņas krūtīm un ielīksmo sevi nemitīgi ar viņas mīlestību!
20 Mans dēls, kāpēc tu gribi aizmirsties svešinieces apkampienos, un kāpēc tu gribi apkampt kādas citas sievietes krūtis?
21 Jo ikviena cilvēka ceļi ir atklāti Tā Kunga priekšā, un Viņš izsver visas viņu gaitas.
22 Pārkāpēja ļaunais darbs saņems savā varā viņu pašu, un ar savu grēka valgu viņš paliks nesaraujami sasiets.
23 Viņš mirs bez pamācības, un savas lielās ģeķības dēļ viņš gāzīsies.