← Atpakaļ uz lasīšanas plānu

Soģu 15

1 Un notika pēc kādām dienām, ap kviešu pļaujas laiku, kad Simsons apmeklēja savu sievu, atnesdams tai kazlēnu, un sacīja: “Es gribu iet pie savas sievas istabā.” Bet viņas tēvs neļāva viņam ieiet,
2 sacīdams: “Es biju pilnīgi pārliecināts, ka tu viņu tagad tikai ienīsti, tāpēc es to devu par sievu kādam no taviem vedējiem. Bet viņas jaunākā māsa ir vēl skaistāka nekā viņa, to tu vari viņas vietā iegūt sev par sievu.”
3 Bet Simsons tiem sacīja: “Šoreiz lai filistieši nevaino mani, ja es tiem darīšu ļaunu.”
4 Un viņš nogāja un noķēra trīs simti lapsu, tad viņš, paņēmis lāpas, pagrieza asti pret asti un iesprauda pa lāpai starp divām astēm.
5 Tad viņš pielaida uguni lāpām un palaida zvērus filistiešu vēl nenokoptajās druvās, tā nodedzinādams itin visu: sacelto, kā arī vēl nepļauto labību un pat vīna dārzus un olīvkokus.
6 Tad filistieši sacīja: “Kas to ir izdarījis?” Un viņiem sacīja: “Simsons, timnieša znots, tāpēc ka tas ir viņa sievu ņēmis un devis to vienam no viņa vedējiem.” Tad filistieši cēlās un sadedzināja viņu un viņas tēva namu ar uguni.
7 Bet Simsons tiem sacīja: “Ja jūs tā rīkojaties, tad es nemitēšos, kamēr nebūšu atriebies.”
8 Un viņš varenā kautiņā sadragāja to plecus un gurnus; tad viņš nogāja lejā un dzīvoja Ētama klints aizā.
9 Tad filistieši devās kalnup, uzcēla savas teltis Jūdas zemē un ieņēma visu apgabalu līdz Lehijai.
10 Un Jūdas vīri tiem jautāja: “Kādēļ jūs esat pret mums izgājuši karot?” Un tie atbildēja: “Lai Simsonu sasietu važās un viņam darītu tā, kā viņš ir mums darījis.”
11 Tad nonāca lejā trīs tūkstoši Jūdas vīru pie Ētama klints aizas un sacīja Simsonam: “Vai tu nezini, ka filistieši pār mums valda? Kāpēc tad tu esi mums to darījis?” Un viņš tiem atbildēja: “Kā tie man ir darījuši, tā arī es esmu ar tiem izrīkojies.”
12 Tad tie viņam sacīja: “Mēs esam nākuši, lai tevi saistītu un nodotu filistiešu rokā.” Un Simsons tiem sacīja: “Zvēriet man, ka jūs man nenodarīsit nekā ļauna.”
13 Un tie sacīja viņam: “Nē, mēs gribam tevi tikai sasiet ar saitēm un tevi viņiem izdot, bet nonāvēt tevi mēs nenonāvēsim.” Un tie viņu saistīja ar divām jaunām virvēm un to uzveda augšā no aizas.
14 Kad viņš nonāca līdz Lehijai, tad filistieši, nākdami viņam pretī, uzgavilēja, bet Tā Kunga Gars nāca pār viņu, un virves, kas ap viņa elkoņiem, šķita kā linu pavedieni, kas ugunī apsviluši, un tās nokrita no viņa rokām.
15 Un viņš atrada svaigu ēzeļa žokļa kaulu, atvēza savu roku un, to satvēris, nosita tūkstoš vīru.
16 Un Simsons sacīja: “Ar ēzeļa žokļa kaulu es tos kapādams varēju sakapāt. Ar ēzeļa žokļa kaulu es nositu tūkstoš vīru.”
17 Un notika, kad viņš bija beidzis runāt, tad viņš izmeta žokļa kaulu no savas rokas un nosauca to vietu: Ramat-Lehija.
18 Tad viņam ļoti slāpa un viņš skaļi piesauca To Kungu un sacīja: “Tu esi tik lielu uzvaru guvis ar Sava kalpa roku, vai tagad man būs slāpēs mirt un krist šo neapgraizīto rokās?”
19 Un Tas Kungs pāršķēla iedobumu žokļa kaulā, no tā izvira ūdens, un viņš dzēra. Un viņa gars atgriezās viņā, un viņš atspirga; tādēļ tās vietas vārdu nosauca – Ajin-Korē, kas atrodas Lehijā līdz pat šai dienai.
20 Un viņš tiesāja Israēlu filistiešu dienās divdesmit gadus.