Dievkalpojumu norise ir atbilstoša valstī izsludinātajiem ierobežojumiem. Dievkalpojumi klātienē notiek epidemioloģiski drošā vidē jeb tā sauktajā “zaļajā režīmā”. 

Dievkalpojums būs skatāms arī tiešraidē.

ATMODAS vakars ir draudzes “Prieka Vēsts” jauniešu un jauno pieaugušo ikmēneša dievkalpojums. Uz Atmodas vakariem ierodas jaunieši gan no Rīgas, gan visdažādākajām Latvijas vietām – Siguldas, Cēsīm, Dobeles, Jelgavas, Ventspils, Ogres un citām tuvākām un tālākām vietām. Atmodas vakaros tiekas visdažādākie jaunieši – skolēni, studenti, jaunās ģimenes, jaunie profesionāļi. Mūs visus vieno vēlme redzēt, kā mūsu līdzcilvēki piedzīvo Jēzu, Viņam darbodamies caur katru no mums.

Ko pieredzēsi atnākot uz šo vakaru?

Spēcīga slavēšana un pielūgšana, iedvesmojoša uzruna, personīgas aizlūgšanas, sadraudzība ar citiem jauniešiem un jaunajiem pieaugušajiem.