degoso_kopsapulce

Radoša un mērķtiecīga tikšanās visiem, kuru sirdīs deg cilvēku glābšana. Pieredzes apmaiņa, ideju ģenerēšana, liecības, iedrošinājums.