2022_05_15_guy_ilke_peh_01

Tiekamies dievkalpojumos ar Guy un Ilke Peh 15. maijā 11:00 un 15:00. 

Par viesiem:

Guy un Ilke Peh draudzē “Prieka Vēsts” ir viesojušies jau vairākas reizes. Viņi ir dedzīgi Dieva kalpi, kuri apveltīti ar ugunīgu sludināšanas stilu. Guy ir kalpojis vairāk nekā 60 pasaules valstīs ar spēcīgu dziedināšanas, brīnumu darīšanas un garu izšķiršanas dāvanu. Būdams dedzīgs lūdzējs un Vārda studētājs, viņš palīdz cilvēkiem saņemt dzīvu atklāsmi par Jēzu Kristu kā atbildi katrai viņu vajadzībai.

Iepriekšējo dievkalpojumu ierakstus ar Guy un Ilke piedalīšanos vari skatīties draudzes TV lapā. 


Dievkalpojuma norise:

Slavēšana
Kopīgi dziedot pateicības un Dievu godinošas dziesmas, izpaužam Dievam savu mīlestību. Dziesmu vārdi tiek rādīti uz ekrāniem.

Informatīvie ziņojumi
Video par aktuālajiem draudzes notikumiem.

Brīvprātīgais ziedojums
Ziedojumi ir brīvprātīgi saskaņā ar katra cilvēka pārliecību, sapratni un gribu, kas balstās Dieva Vārda pamatprincipos. Uzzini vairāk par draudzes finansējumu.

Pielūgšana
Slavēšanas turpinājums – iespēja no sirds izteikt savu mīlestību, pateicību un apbrīnu Dievam.

Svētruna
No Dieva sirds nodota vēsts draudzei. Spēcīgs, praktisks un dzīvi mainošs Vārds, ko bieži papildina – spilgtas ilustrācijas, reāli piemēri no dzīves un patīkams humors.

Lūgšana un aizlūgšana
Lūgšanas un aizlūgšanas par konkrētām vajadzībām. Uzzini, kā saņemt draudzes aizlūgšanu.

Dievkalpojuma apraksts ir shematisks, un mācītājs, Svētā Gara vadīts, to var mainīt pēc vajadzības. Lūgšanas laikā kristieši var lūgt Dievu Svētā Gara mēlēs, kas ir sekojoša zīme Svētā Gara saņemšanai un izpaužas kā jaundzimušā gara valoda komunikācijā ar Dievu.

Tiekamies 11:00 Bērzaunes ielā 6, Rīgā vai 10:50 tiešraidē Youtube un Facebook.

Dievkalpojums 10:50:

Dievkalpojums 15:00: