2023_09_evangelisms_01

Evaņģēlisma meistarklase. 4 nodarbības, lai kļūtu par efektīvāku liecinieku, jo mēs taču vēlamies redzēt, kā mūsu līdzcilvēki piedzīvo Jēzu, Viņam darbojoties caur katru no mums.

3. septembrī – sludināt evaņģēliju nejauši satiktiem cilvēkiem.
10. septembrī – sludināt evaņģēliju radiem un draugiem.
17. septembrī – ticēt un lūgt par līdzcilvēku glābšanu.
24. septembrī – pievest savus bērnus glābjošai ticībai.