2022_udenskristibas

Ūdenskristība – tavs paklausības solis, apliecinot savu ticību Jēzum un Dieva Vārdam. Pagremdēšana ūdeni identificē tevi ar Jēzus nāvi un augšāmcelšanos. Tāpat kā Jēzus nomira par taviem grēkiem, lai glābtu tevi, tu nomirsti sev, lai tagad dzīvotu jaunu dzīvi Viņam. Ūdens kristības ārēji simbolizē to, kas notika tevī iekšēji tad, kad tu tiki glābts. Pilnīgi pagrem­dējoties ūdenī, tu demonstrē to, ka tikpat lielā mērā, kā Jēzus fiziski nomira par tevi pie krusta, tu esi miris grēkam un vecajai dzīvei.


Ūdenskristības notiks 16. oktobrī 13.30. Pieteikšanās ūdenskristībām ir noslēgusies. Ja vēlies piedalīties, bet neesi pieteicies, lūdzu, sazinies ar draudzes biroju.

Kas ir ūdenskristības? Kad un kāpēc tev vajag kristīties? Plašāk par ūdenskristībām vari lasīt šeit.