2022_udenskristibas

Ūdenskristības draudzē “Prieka Vēsts” notiks 26. martā 13.30.
Piesakies Ūdenskristībām šeit!

Ūdenskristība – tavs paklausības solis, apliecinot savu ticību Jēzum un Dieva Vārdam. Pagremdēšana ūdeni identificē tevi ar Jēzus nāvi un augšāmcelšanos. Tāpat kā Jēzus nomira par taviem grēkiem, lai glābtu tevi, tu nomirsti sev, lai tagad dzīvotu jaunu dzīvi Viņam. Ūdens kristības ārēji simbolizē to, kas notika tevī iekšēji tad, kad tu tiki glābts. Pilnīgi pagrem­dējoties ūdenī, tu demonstrē to, ka tikpat lielā mērā, kā Jēzus fiziski nomira par tevi pie krusta, tu esi miris grēkam un vecajai dzīvei. Plašāk par ūdenskristībām vari lasīt šeit.