Kristiešu draudze „Prieka Vēsts” ir reliģiska organizācija, kuras visa finansiālā darbība balstās uz draudzes apmeklētāju brīvprātīgajiem ziedojumiem.

Svarīgi saprast, ka desmitā tiesa un ziedojumi draudzē nav obligāta prasība. Ziedojumi ir brīvprātīgi saskaņā ar katra cilvēka pārliecību, gribu un personisko sapratni, kas ticībā balstās tikai Dieva Vārda pamatprincipos.

Ziedojumus vāc tikai oficiālu dievkalpojumu laikā, kad cilvēki pēc savas vēlēšanās anonīmi vai parakstot ziedojumu liek aploksnē, kuru pēc tam ievieto kopējā kolektes traukā.

Visi ziedojumi nonāk draudzes grāmatvedībā un tos saskaita ziedojumu pieņemšanas komisija. Tad galvenā grāmatveža un kasiera vadībā sastāda un paraksta kases ieņēmuma protokolu. Tā kā draudze ir oficiāli reģistrēta juridiska organizācija un darbojas saskaņā ar Latvijas Valsts Republikas likumiem, tad finanses tiek iemaksātas bankā draudzes kontā, no kurienes tiek veikti visi maksājumi un pakalpojumu apmaksas.

Līdzekļu izlietošana notiek stingri ievērojot budžetu, kuru ik gadus sastāda ņemot vērā draudzes paredzamos uzdevumus un izdevumus. Visi finansiālie darījumi tiek stingri uzskaitīti un veicot pirkumus vienmēr tiek meklēta labākā cena atbilstoši preces kvalitātei.

Līdzekļus izsniedz tikai ar galvenā grāmatveža atļauju balstoties uz piešķirto budžetu un to apstiprina divi paraksti. Vairāk par ziedojumu Bībelisko pamatojumu lasi grāmatā “Labklājības konstitūcija” (Līga Gleške)