“Visdārgāk maksājošā cena uz planētas ir neatrasties Viņa gribā.”
„Vislielākie no cilvēkiem ir tie, kuri kalpo vairāk par citiem. Tu esi liels, kad kalpo.”

Kalpošana draudzē

Draudze ir daudzu kristiešu kopums, kuri apvienojas kopīgam mērķim – būt par Kristus gaismu pasaulē. Sens sakāmvārds māca „viens nav karotājs”. Kad Draudze sargā vienotību, atbalstot viens otru, cilvēki, kas tajā atrodas, var būt daudz veiksmīgāki, efektīvāki, stiprāki un ietekmīgāki. Vienotības spēku ir sapratuši militāristi, sportisti, pasaules lielie uzņēmēji un, protams, mafija. Taču šīs idejas aizsācējs un piepildītājs caur savu Draudzi ir Dievs. Tieši par draudzes kā Viņa miesas un komandas vienotību lūdza Kristus pirms savas krusta nāves un augšāmcelšanās. Draudzei ir dots liels, konkrēts un bezgala svarīgs uzdevums:

  1. Pastorālā aprūpe;
  2. Misija, sociālais darbs;
  3. Māceklības princips.

Draudzes darbs pastāv un aug, pateicoties cilvēkiem, kuri brīvprātīgi velta savu laiku, prasmes un zināšanas, kalpojot dažādās kalpošanas komandās. Komandas vada līderi, kuri savas dzīves ir pilnībā atdevuši Dievam, ir pazemīgi, tīri, sargā vienprātību un uzņemas atbildību par savas nodaļas uzdevumu izpildi un darba attīstību. Viņu komandās pulcējas degoši un Kristum nodevušies līdzstrādnieki, pateicoties kuriem var noritēt visi iknedēļas dievkalpojumi, konferences, svētki, plašs misijas un sociālais darbs.

Visas kalpošanas pamatā var iedalīt 5 grupās:

  1. Pastorālā kalpošana – tajā ietilpst visas piecas kalpošanas dāvanas: apustuļi, pravieši, mācītāji, evaņģēlisti, skolotāji (tā ir draudžu dibināšana un vadīšana pilsētās, Bībeles skolas, mājas grupas, lūgšanas grupas, jauno kristiešu un kalpošanu vadītāju apmācība. Slavēšana. Bērnu, jauniešu un citu grupu apmācīšana un vadīšana, utt.);
  2. Radošā kalpošana – teātris, deja, mūzika, TV un audio, skaņa, gaisma, utt. Tā piedalās kā draudzes iekšējo svētku, koncertu un konferenču rīkošanā, tā arī misijas darbā;
  3. Palīdzošā kalpošana – nodrošina dievkalpojumu un citu pasākumu norisi (kārtības dienests, apsardze, kafejnīca, grāmatu galds, kasešu īre, tehniķi, utt.);
  4. Misija – evaņģelizācijas darbs, dažādi projekti un sociālais darbs;
  5. Līdzstrādnieki – palīgi, organizatori, brīvprātīgie kalpotāji. Dažādi speciālisti, kuri darbojas regulārā kalpošanā vai tiek piesaistīti konkrētiem projektiem.

Kas tad ir līdzstrādnieks, palīgs vai brīvprātīgais kalpotājs? Tas, kurš vēlas palīdzēt. Kalpotāji vai līdzstrādnieki ir tie, kuri palīdz ­ mācītājam un draudzei, kalpojot gan garīgās, gan praktiskās vajadzībās. Visai draudzei ir jābūt iesaistītai brīvprātīgo darbā. Katram draudzes loceklim ir jāatrodas kādā kalpošanā. Katram ir jāuzņemas un jānes kāda atbildība un pienākums.

Kalpot draudzē

Kalpotājs neveido savus projektus, bet palīdz piepildīt draudzes redzējumu, kuru Dievs devis. Pats svarīgākais kalpotāja profesionalitātei nav popularitāte, izglītība, ieņemamais stāvoklis sabiedrībā, bet sirds attieksme, uzticība pie mazām lietām, spēja iziet cauri grūtībām un laiks, kuru viņš pavada Jēzus sabiedrībā.

Līdzstrādnieks var būt vai nu patiess palīgs vai nepārtraukts šķērslis. Gadās, ka mācītāji nogurst vai kādreiz kļūdās, pieņemot nepareizus lēmumus, un tad daudzi labprāt nomētā viņus akmeņiem, kontrolējot un uzsverot savu pārākumu. Taču Ārons un Hūrs palīdzēja Mozum palikt uz klints, turot viņa rokas, jo kalpotājs ir cilvēks, kurš ir aicināts palīdzēt.

Kalpotāji ir varoņi, un Bibliska varoņa pazīmes ir:

Pieliec arī tu savu roku un sirdi Dieva darbam šeit virs zemes.