Mūzikas Spārni 2016
BĒRNU KONFERENCE

SEMINĀRI

Interesantā un aizraujošā veidā par bērniem svarīgām tēmām, interesanti video un liecības.

  • Jēzus ir mans sargs – Dāvids Gleške (Jauniešu mācītājs)
  • Jēzus mans draugs – Estere Gleške
  • Jēzus ir mans Viss – Sanita Pavāre

SLAVĒŠANAS SVĒTKI

Valters Gleške un draudzes “Prieka Vēsts” vokālisti, Latvijas draudžu apvienotais bērnu koris.
Pasākuma vadītāji: Sanita Pavāre, Dāvids Gleške
Pasākuma režisore: Kitija Krasņikova

Produkciju iespējams iegādāties draudzes grāmatu veikalā svētdienās pirms un pēc dievkalpojuma.

Produkcija bērniem
Mūzika

muzikassparni.lv