Vai tā būtu Dieva griba, lai kristietis, kurš vienīgais no sava nama piedzīvojis glābšanu, to sludina visai pasaulei, bet zaudē savus tuviniekus? Noteikti nē! Varbūt Dievs tevi ir izglābis kā pirmo, bet nekādā gadījumā ­ kā vienīgo no tava nama.

Dievs ir bezgala ieinteresēts visas ģimenes un tuvinieku glābšanā. Taču Viņš nevar izdarīt to, kas jādara tev. Un tikai tad, kad tu dari savu ­ tev uzticēto daļu, Dievs izdarīs to, kas atkarīgs tikai no Viņa spēka un žēlastības.

Kā sludināt Kristus evaņģēliju savai ģimenei? Kā uzvarēt kautrību un bailes to darīt? Kādas ir izteiktākās kļūdas šajā sakarā un kāpēc mēs varam būt 100% pārliecināti par Dieva gribu attiecībā uz mūsu nama glābšanu – atbildes tu atradīsi grāmatā “Es un mans nams”.


Produkciju iespējams iegādāties draudzes grāmatu veikalā svētdienās pirms un pēc dievkalpojuma.

Produkcija