ANOTĀCIJA: Šodien, cieņas izrādīšana un goda došana, ir gandrīz izmiris tikums, tomēr, kad to piedzīvojam, mēs esam aizkustināti. Kāpēc doma, ka godam jātiek parādītam ikdienā, mūsu paaudzei kļuvusi sveša?

Bībele atklāj, ka goda došana ir ļoti būtiska atslēga, lai saņemtu svētības no debesīm. Tai līdzi nāk balva – pilna vai daļēja. Bet tie, kuri izrāda necieņu piedzīvo zaudējumus. Cieņas izrādīšanas princips ir spēkā kā garīgs likums. Dievs saka: „Bet to, kas Mani turēs godā, to arī Es pagodināšu, bet, kas Mani nicina, tie tiks pazemoti.” (1Sam 2:30)

Grāmata atklāj cik svarīgi ir godāt valsts vadītājus, sociālos vadītājus, darba devējus, līdzcilvēkus. Cik bezgala nozīmīgi – parādīt godu savam dzīves draugam, bērniem, vecākiem un pats galvenais, pāri visam, godāt Dievu To Kungu.


pv_2015_769PAR AUTORU
Džons Bevīrs ir starptautiski zināms sludinātājs, kurš ir pazīstams ar savu drosmīgo un bezkompromisa attieksmi pret Dieva Vārdu. Kā daudz bestselleru autors viņš ar savu vēsti palīdz ticīgajiem dziļi iepazīt Dievu un dzīvot Viņa žēlastības spēkā.
Viņš un viņa sieva Līza ir precējušies vairāk nekā trīsdesmit gadus, un viņi ir dibinājuši kristīgo organizāciju “Messenger International” – kalpošanu, kuras mērķis ir sagatavot un apmācīt ticīgos visā pasaulē. Džona sirds vēlme ir stiprināt vietējo draudzi, un tā rezultātā viņa materiāli, kas ir tulkoti dažādās valodās vairāk nekā 10 miljonos eksemplāru, ir nonākuši mācītāju un kalpotāju rokās jaunattīstības valstīs.
Džons ar savu sievu Līzu un viņu četriem dēliem – Edisonu, Ostinu, Aleku un Ardenu –, kā arī vedeklu Džuliānu un mazbērniem dzīvo Kolorādo kalnu reģionā. Brīžos, kad Džons ir mājās, viņu var sastapt, spēlējot galda spēles ar ģimeni vai mēģinot pierunāt Līzu sākt spēlēt golfu.