Maza kabatas formāta brošūriņa ar Vēsti par glābšanu. Viegli uztverama un saprotama.
Neliels formāts, kuru var ielikt pat kabatā!


Produkciju iespējams iegādāties draudzes grāmatu veikalā svētdienās pirms un pēc dievkalpojuma

Produkcija