Laiks steidzas tik ātri. Šķiet, vēl nesen mēs paši piedzīvojām pestīšanu, sākām kalpot, bet nu jau pagājuši tik daudz gadu! Cilvēki, kas piedzīvo Kristu šodien un izvēlas „Prieka Vēsti” par savu draudzi, vēlas saprast, kas mēs tādi esam, no kurienes nākam un kāpēc esam tādi, kādi esam. Tāpat šodien, kad viss tik ātri mainās un ar Eiropas naudu Rīga tērpta stiklā un tēraudā, staigājot pa mūsu dievnama mājīgajām telpām, grūti pat iedomāties, ko šis nams nozīmē mums, draudzes „Prieka Vēsts” cilvēkiem, kuri toreiz pašu spēkiem, kopā ar Dievu riskējot un ziedojot, tagad varam dzīvot šajā brīnumā.

Tāpēc pirms jaunā cēliena mēs vēlamies apstāties un palūkoties pagātnē, atcerēties draudzes sākumu, nama celtniecības brīnumaino gaitu, un tad ielūkoties šodienā, lai redzētu, vai un kā esam mainījušies šo divdesmit gadu laikā un kādi esam šodien.

Šī grāmata noteikti nepretendē uz vēstures grāmatas statusu. Jau plānošanas sākumā sapratām, ka materiālā nav iespējams detalizēti nodot visus Dieva brīnumus, atmiņu stāstus, pieminēt varonīgos cilvēkus un pieskarties katrai svarīgajai kalpošanai, kas notikusi šo gadu gaitā.

Tāpēc jau iepriekš atvainojamies par nepilnībām un neprecizitātēm, kas iespējamas tekstā, kā arī lūdzam piedošanu cilvēkiem, kuru vārdi šeit netiks minēti.
Lai izveidotu tiešām vēsturisku atmiņas materiālu, aicinām visus, kas vēlas, iesūtīt savas atmiņas, liecības un tā laika fotogrāfijas.
Mūsu mērķis šajā grāmatā bija, pirmkārt, pateikt „Paldies!” Tēvam par visu un kaut nedaudz saglabāt atmiņas un liecības par to, ko ticīgs cilvēks var izdarīt kopā ar Dievu, un tad to nodot mūsu draugiem un sekotājiem.


Produkciju iespējams iegādāties draudzes grāmatu veikalā svētdienās pirms un pēc dievkalpojuma

Produkcija