TĒMAS:
Atkarību izraisošo vielu lietošanas pazīmes | Dr. Maija Žuka – Jēkabsone
Seksuālā vardarbība pret bērniem | Psyh.Mag. Inese Bordāne
Esi nomodā par savu bērnu | Rebeka Grīnfelde, Ketija Sīle
Pornogrāfijas ietekme | Dāvids Gleške
Kas noteikti jāievēro vecākiem | Līga Gleške

Produkciju iespējams iegādāties draudzes grāmatu veikalā svētdienās pirms un pēc dievkalpojuma.