Neliela brošūriņa ar Vēsti par glābšanu. Viegli uztverama un saprotama.

Brošūra pieejama arī krievu valodā!


Produkciju iespējams iegādāties draudzes grāmatu veikalā svētdienās pirms un pēc dievkalpojuma

Produkcija