“Kas ir šis Bērns?” Ziemassvētku koncertuzvedums DVD (2015)

Kas īsti ir Ziemassvētki? Ko tie nozīmē man un tev?
Mēs svinam svētkus tāpēc, ka tā ir tradīcija… to ir darījuši mūsu senči… mūsu vecvecāki un vecāki. Paaudzēm mainoties, ir mainījies svētku saturs un arī tas, kā mēs tos uztveram. Dzīve ir kļuvusi straujāka, mums nav laika mierīgi apsēsties un pārdomāt, ko tad īsti tas viss nozīmē?

Iegādājies draudzes grāmatu veikalā. Cena 5,- EUR


Ziemassvētku dziesmu izlase DVD

Šajā DVD ir 16 skaistāko Ziemassvētku dziesmu izlase no draudzes svētku pasākumiem.
Piedalās dažādi solisti, draudzes koris un deju grupa. Mācītāja uzruna un videostāsti no dažādu cilvēku dzīvēm.

Cena 5,- EUR


Ierakstīts: k/c “Prieka Vēsts”, Rīga, Bērzaunes iela 6
Pasākuma, ieraksta režisore: Līga Sisojeva
Skaņa, gaisma: Edijs Veips
DVD režija: Toms Tūtāns

Produkciju iespējams iegādāties draudzes grāmatu veikalā svētdienās pirms un pēc dievkalpojuma.

Mūzika
Produkcija