Neticama iespēja – kalpot, slavējot un pielūdzot Dievu pašiem, kā arī palīdzot to darīt visai draudzei. Tāpat muzikālās kalpošanas dalībniekiem ir iespēja iepriecināt cilvēkus ar skaistiem koncertiem, svētku pasākumiem un muzikāliem pārsteigumiem.

Dievs ir pilns mūzikas. Mūzika nāk no Dieva sirds. Viņš ir Tas, kurš devis cilvēkiem talantus – skaisti dziedāt, spēlēt mūzikas instrumentus, komponēt, radīt, izpildīt un apmācīt citus.

Draudzes muzikālā kalpošana noteikti nav slēgta kalpošana, jo sapņu, vajadzību un darbu ir ļoti daudz. Kalpošana ir atvērta dažādiem stiliem, grupām, veidiem, instrumentiem – tikai nāc un darbojies!

Ļoti tiek gaidīti ģitāristi, pūtēji, sitamo instrumentu speciālisti, komponisti, diriģenti, vokālie pedagogi un dziedātāji. Tava kalpošana ir vajadzīga ne tikai dievkalpojumos. Ir plašas specifiskas sfēras, kurās vari darboties attiecīgi savam aicinājumam – bērnu, jauniešu grupās, evaņģelizācijas pasākumos…

Ja tev ir kāda no šīm dāvanām, atdod vismaz desmito daļu Viņa godam un slavai! Pievienojies PV muzikālās kalpošanas grupai. Mēs palīdzēsim atrast tev piemērotāko veidu un vietu.

Vajadzīgās prasmes

Atbilstoša izglītība ir ieteicama, bet ne noteicoša. Galvenais, lai esi glābts un pats esi Dieva pielūdzējs ikdienā, un lai draudzi “Prieka Vēsts” uzskati par savu otro ģimeni.

Pieteikties kalpošanā