Draudze “Prieka Vēsts” rīko dažādus pasākumus, koncertus un svētkus, kuru sagatavošanai vajadzīgi brīvprātīgie palīgi ar dažādām dāvanām un spējām. Patiesībā, nav iespējams iedomāties nevienu cilvēku, kurš gribētu kalpot, un viņa palīdzība nenoderētu pasākumu tapšanā.

Cik bieži?

Svētku pasākumi notiek visa gada garumā. Visiem pasākumiem svarīga ir savlaicīga gatavošanās dažādās darba grupās. Tāpēc tu vari izvēlēties piedalīties kādā konkrētā projektā vai iesaistīties Radošās komandas kolektīvā. Nāc palīgā ar dāvanām, kuras Dievs tev devis, lai tās lietotu cilvēku glābšanai.

Tu vari palīdzēt:

Pieteikties kalpošanai