Izraēla, Svētā zeme, par Izraēlu

Viens no galvenajiem draudzes „Prieka Vēsts” uzdevumiem ir saistīts ar Izraēlu, par ko skaidri runā draudzes dzimšanā saņemtais pravietiskais redzējuma vārds:

Jes. 49:6­-7 “Tas ir par maz, ka tu esi Mans kalps, lai atjaunotu Jēkaba ciltis un atvestu atpakaļ izglābtos Israēla bērnus. Nē! Es padaru tevi arī par gaismu citām tautām, ka tu būtu Manas pestīšanas nesējs līdz pasaules galam.”

Jer. 1:9-­10 „Es šodien tevi ieceļu pār tautām un pār ķēniņu valstīm ­ izplēst ar visām saknēm un izraut, sagraut un izpostīt, tad uzcelt un dēstīt.”

Savas kalpošanas laikā „Prieka Vēsts” šī aicinājuma sakarā ir darījusi daudz. Savulaik bijām vienīgā draudze Latvijā un Lietuvā, kas aktīvi uzrunāja pašus ebrejus, atgādinot par viņu tautas nozīmīgumu Dieva acīs. Šajā sakarā iestudējām izrādes, muzikālas programmas un dziesmas ivritā, lai parādītu godu Dieva tautai un atgādinātu, ka Izraēla ir viņu zeme un Jeruzaleme ir viņu lielā Ķēniņa pilsēta. Rīkojām arī seminārus ar Izraēlas un citu valstu ekspertu piedalīšanos, kā arī ziedojām līdzekļus Izraēlas repatriācijas aģentūrai un tām kalpošanām pasaulē, kas aktīvi atbalsta ebreju tautu, piemēram, „Operācijai Žabotinskis”.

Saskaņā ar savu redzējumu mēs esam centušies ar koncertiem, semināriem, dievkalpojumiem un tulkotiem materiāliem un grāmatām Latvijā un Baltijā „izplēst ar visām saknēm un izraut, sagraut un izpostīt” kristiešu vidū esošos nepareizos uzskatus par to, ka “Dievs ir atmetis savu tautu” un Izraēls vairs nav Dieva tauta. Ticam, ka pateicoties mūsu kalpošanai daudzos kristiešos un draudzēs ir atjaunota izpratne par šīm pamatpatiesībām un mīlestība uz Dieva tautu.

Esam pārliecināti, ka šīs patiesības izpratne ar laiku kļūs aizvien nozīmīgāka, it īpaši beigu laiku vētrainajos notikumos. Ir ļoti svarīgi, lai visas Eiropas kristieši un arī neticīgie atzītu ebreju tautas patieso vēsturi un viņu nozīmību pēdējo dienu notikumos un izprastu, kā mūsu attieksme pret šo tautu ietekmēs mūsu pašu un mūsu zemes nākotni.

„Es svētīšu tos, kas tevi svētī, un nolādēšu tos, kas tevi nolād” (1.Moz. 12:3)

“Prieka Vēsts” mājas lapas blogā regulāri var lasīt rakstus par aktuāliem notikumiem Izraēlā.