007_varonu-akademija

Kas ir Varoņu Akadēmija? 

Trešdienās no 15:00 bērni, pusaudži un jaunieši sanāk kopā draudzē, lai sapņotu, iedrošinātu viens otru un attīstītu Dieva dotās dāvanas. Tas ir laiks apzināties Dieva doto uzdevumu savai dzīvei, kā arī ieraudzīt savu unikālo vietu Dieva varoņu armijā. Citiem vārdiem – sapņot un sapņus piepildīt!

Kāds ir akadēmijas dienas plāns?

15:00 – 16:30 Brīvais laiks sadraudzībai (galda spēles, sporta spēles, kopā pavadīts laiks)
16:30 – 17:45 Meistarklases
18:00 – 20:00 Iespēja piedalīties draudzes lūgšanās.

Kā pieteikties akadēmijai?

Varoņu Akadēmiju var apmeklēt ikviens bērns vecumā no 8 līdz 14 gadiem. Pievienoties var jebkurā brīdī. Ieeja ir brīva. Pieteikuma anketu jāaizpilda, ja bērns vēlas regulāri apmeklēt kādu no meistarklasēm. Pieteikties var, aizpildot reģistrācijas anketu ŠEIT, līdz 25. septembrim. Pirmā nodarbība 5. oktobrī.

Kādas meistarklases ir plānotas?

Dziedi – slavēsim kopā. Ieskatīsimies un apgūsim mūzikas teoriju, dziedāšanas pamatus, skatuves mākslu un galvenais jau – slavēšanas nozīmi.

Filmē – stāstīsim stāstu caur video. Šajā meistarklasē tiks apskatīts viss radošais process, sākot no scenārija veidošanas līdz video uzņemšanai.

Runā – jeb publiskā runa. Apgūsim prasmes, kas palīdzēs iegūt drosmi un pārliecību uzrunāt līdzcilvēkus. Vingrināsimies stāstīt, klausīties, klusēt, izteikties tik skaidri un skaisti, lai tas ir tīkami ikviena klausītāja ausij.

Nodarbības notiks visa mācību gada garumā.

PIESAKIES VAROŅU AKADĒMIJAS MEISTARKLASĒM!