Vīru kalpošana

Jā, vīri var būt draudzīgi, brālīgi un vienoti sportā, motociklistu klubā, biznesā un, protams, bārā. Bet draudzē… Vai gan apkārt neklīst šķībi, greizi un nepareizi stereotipi, ka īstiem vīriem draudzē nav ne vietas, ne pielietojuma? Taču Dāvids savā psalmā runā ko citu. Ja vīri – brāļi turas kopā, tad Dievs izlej pār viņiem īpašu svētību, kas bagātīgi ietekmē arī apkārtējos.

Pats svarīgākais mums visiem tomēr vēl tikai priekšā – Dieva aicinājums nedzīvot sev, bet atdot sevi par citu dvēseļu glābšanu, sava nama un mūsu tautas pestīšanu.

Sajūsminoši ir redzēt, kā Dieva darbs vairojas un manifestējas vīru dzīvēs. Mums tik ļoti to vajag, jo esam vīri un gribam vīru cienīgu dzīvi.

Mēs vēlamies kļūt par vīriem, kas uzņemas atbildību, iekaro, aizsniedz, ietekmē, nekad nepadodas un neiziet uz kompromisiem. Vīri ar stipriem raksturiem, sakārtotām dzīvēm. Vīri, mīkstām sirdīm un cietām pierēm. Bezbailīgi nostāties par patiesību. Droši sludināt evaņģēliju katrā vietā. Pienācis laiks vīriem celties, atjaunoties. Vienoties kopīgā slavēšanās pielūgšanā, sadraudzībā, garīgā cīņā un radikāla Vārda sludināšanā.

Vīru kalpošanas mērķis ir palīdzēt -­ atstājot aiz muguras vakardienas priekšstatus, bailes, gļēvumus, grēkus un kompleksus, sekot tam vienīgajam, kas bija īsta vīra paraugs, lai arī mēs kļūtu par vīriem, kādus Dievs bija iecerējis radīšanas sākumā!

Draudzē “Prieka Vēsts” vīriem regulāri notiek:

Īsts vīrs tāds ir savā sirdī, visā būtībā, un tādu dzīvē sastapt ir liela vērtība! Dievs ir devis absolūti nemaldīgu un precīzu Vārda realizāciju. Tas ir Kungs Jēzus, kurš nāca uz zemes kā vīrs, ar to dāvinot perfektu etalonu tam, ko nozīmē būt vīrietim!