Šī mācību gada svētdienas skolas tēma ir “ES ESMU”

Katram bērnam ir:
– Svētdienas skolas grāmatiņa, kurā apkopotas mēneša tēmas un praktiskie uzdevumi. Izpildot praktiskos uzdevumus, bērns saņem uzlīmīti.
– Rakstuvietu dēlītis, pie kura bērns pieliek katra mēneša rakstuvietu. Sakrājot visas deviņas rakstuvietas, mācību gada beigās saņems pārsteiguma dāvaniņu.


APRĪLIS

TĒMA: MANI draugi

Ir svarīgi, kādus draugus tu izvēlies! Ja tev apkārt būs draugi, kas runā un dara grēku, ar laiku, tu kļūsi līdzīgs viņiem, bet ja tu izvēlēsies draugus, kas tevi ceļ un iedvesmo uz pareizām lietām, tev būs spēks sekot Jēzum!
Tos cilvēkus, kas tev apkārt skolā, bērnu dārzā, pulciņos un uz ielas, tev būtu jāietekmē uz labām lietām. Tu esi spējīgs nest gaismu tiem, kas dzīvo tumsā!

RAKSTU VIETA:

Es jūs esmu saucis par draugiem, tāpēc, ka visu, ko Es esmu dzirdējis no Sava Tēva, Es jums esmu darījis zināmu. Jāņa 15:15


FEBRUĀRIS

TĒMA: MANA sirds

Tava sirds var būt kā ceļmala, akmeņaina vai ērkšķaina augsne, kurā sēkla nespēj augt un atnest augļus. bet tava sirds var būt arī auglīga augsne, kurā Dieva Vārds var iesakņoties un nest augļus!
Bet ja tava sirds šobrīd ir laba augsne, ir svarīgi, ka tu to sargā un regulāri piepildi ar labām lietām. Jo labas lietas ar laiku var kļūt sliktas, ja ļausi lai sliktums to ietekmē. Ja tu rūpēsies par savu sirdi – lūgsi Dievu, lasīsi Bībeli, būsi starp cilvēkiem, kas ietekmē uz labām lietām, tad tava sirds būs vesela!

RAKSTU VIETA:

Pāri visam, kas jāsarga, sargi savu sirdi, jo no turienes rosās dzīvība!
Dieva Vārds ir sēkla! Šī sēkla tiek sēta tavā sirdī!  Salamana pam.4:23


JANVĀRIS

TĒMA: MANAS MĀJAS DEBESĪS!

Mēs katrs, kaut reizi, esam sapņojuši par debesīm – kristāla jūrām, zelta ielām un pērļu vārtiem.
Debesis un elle ir ļoti konkrētas un reālas vietas. Ceļš uz debesīm ir tikai viens –  ticība Jēzum Kristum! Tā ir mūsu izvēle, kur pavadīsim mūžību – debesīs vai ellē. Debesu Tēvs mūs vēro, Viņš redz mūsu domas, vārdus, darbus un rīcību, tāpēc ir svarīgi, kā dzīvojam šeit uz zemes, jo no tā būs atkarīgs, kādu balvu saņemsim debesīs. Dievs ir labs, Viņam patīk apbalvot savus bērnus, tomēr mēs katrs saņemsim, to ko būsim pelnījuši!

RAKSTU VIETA:

Visu ko darāt, darait no sirds, it kā savam Kungam un ne cilvēkiem, jo jūs zināt, ka Tas Kungs par atmaksu jums dos debesu mantojumu.
Kolos. 3:23-24


DECEMBRIS

TĒMA: Tā Vārds ir JĒZUS

Jēzus – brīnums! Jēzus dara brīnumus ik dienas!
Jēzus – mans draugs! Jēzus ir visu izcilāko īpašību apkopojums, Viņš ir labākais no visiem draugiem pasaulē.
Jēzus ir brīnums, padoma devējs, varenais Dievs, mūžīgais Tēvs un Miera Valdnieks! Viņā ir viss, kas man ir vajadzīgs!

RAKSTU VIETA:

JO MUMS IR PIEDZIMIS BĒRNS, MUMS IR DOTS DĒLS, VALDĪBA GUĻ UZ VIŅA KAMIEŠIEM. VIŅA VĀRDS IR: BRĪNUMS, PADOMA DEVĒJS, VARENAIS DIEVS, MŪZĪGAIS TĒVS UN MIERA VALDNIEKS! Jesajas 9:5


NOVEMBRIS

TĒMA: ES ESMU LATVIJA!

Vai tu priecājies par zemi kurā dzīvo? Vai esi sajūsmā par sniegotajām Latvijas ziemām, saulainajiem pavasariem, ziedu piebirušajām vasarām un krāsinajiem rudeņiem? Cik ļoti mēs mīlam zemi, kuru Dievs mums uzticējis?

Mēs katrs, tu un es, esam Latvija, tās šodiena un rītdiena! Būsim lepni, ka dzīvojam Latvijā, leposimies, ka esam latvieši! Būsim nesavtīgi devēji, dzīvosim savā zemē ar godu un darīsim labu! Rūpēsimies, mīlēsim, lūgsim un būsim par svētību savai zemei, tautai un tās vadītājiem!

RAKSTU VIETA:

Dievs licis visām tautām celties no vienām asinīm un dzīvot pa zemes virsu un nospraudis noteiktus laikus un robežas, kur tām dzīvot.
Ap.d. 17:26


OKTOBRIS

TĒMA: ES ESMU Dieva radīts!

Viss, ko Dievs rada ir brīnišķīgs. Tu esi radīts brīnišķīgs!
Katra lieta, ko Dievs ir radījis, tā ir ar mērķi. Tu esi radīts ar, mērķi!
-Vispirms esam radīti, lai būtu sadraudzībā ar Jēzu.
-Otrā lieta, kam mēs esam radīti – ir attiecībām ar cilvēkiem.
-Visbeidzot trešais iemesls, kāpēc mēs esam šeit uz zemes, ir tas, lai mēs kaut ko arī izdarītu! Katram no mums ir Dieva ielikts sapnis sirsniņā par to, ko mēs gribētu izdarīt.

RAKSTU VIETA:

Pslams 139:14 Es Tev pateicos, ka es esmu tik brīnišķi radīts, brīnišķi ir Tavi darbi!


SEPTEMBRIS

TĒMA –  ES ESMU!

Dievs ir reāls! Kā mēs to varam zināt? Viņš mums atklāj sevi radībā, Bībelē un Jēzū Kristū! Palūkojoties apkārt mēs ieraugām, cik skaists, harmonisks, varens, neizskaidrojams un unikāls ir viss Dieva radītais. Tas raisa mūsos sajūsmu par Viņa neizmērojamo gudrību. Dievs ir mums Sevi atklājis arī caur Savu Vārdu – Bībeli. Katra Bībeles lapaspuse mums stāsta un māca kāds ir Dievs. Lasot Bībeli mēs iepazīstam Dievu, Viņa dabu un raksturu. Visspilgtākais Dieva  atspulgs ir Viņa Dēls – Jēzus Kristus. Lūkojoties uz Jēzu, mēs redzam Dievu! Dievs pastāv, Viņš mīl cilvēkus un tev ir iespējams iepazīt Viņu personīgi!

RAKSTU VIETA

Dievs sacīja : “ES ESMU, kas ES ESMU……”
2. Moz. 3:14