Šī mācību gada svētdienas skolas tēma ir “ES ESMU”

Katram bērnam ir:
– Svētdienas skolas grāmatiņa, kurā apkopotas mēneša tēmas un praktiskie uzdevumi. Izpildot praktiskos uzdevumus, bērns saņem uzlīmīti.
– Rakstuvietu dēlītis, pie kura bērns pieliek katra mēneša rakstuvietu. Sakrājot visas deviņas rakstuvietas, mācību gada beigās saņems pārsteiguma dāvaniņu.

 

SEPTEMBRIS

TĒMA –  ES ESMU!

Dievs ir reāls! Kā mēs to varam zināt? Viņš mums atklāj sevi radībā, Bībelē un Jēzū Kristū! Palūkojoties apkārt mēs ieraugām, cik skaists, harmonisks, varens, neizskaidrojams un unikāls ir viss Dieva radītais. Tas raisa mūsos sajūsmu par Viņa neizmērojamo gudrību. Dievs ir mums Sevi atklājis arī caur Savu Vārdu – Bībeli. Katra Bībeles lapaspuse mums stāsta un māca kāds ir Dievs. Lasot Bībeli mēs iepazīstam Dievu, Viņa dabu un raksturu. Visspilgtākais Dieva  atspulgs ir Viņa Dēls – Jēzus Kristus. Lūkojoties uz Jēzu, mēs redzam Dievu! Dievs pastāv, Viņš mīl cilvēkus un tev ir iespējams iepazīt Viņu personīgi!

RAKSTU VIETA

“Dievs sacīja : “ES ESMU, kas ES ESMU……”
2. Moz. 3:14