asociacija_gimenei

Asociācija „Ģimene” ir atvērta organizācija (biedrība), kas apvieno NVO, speciālistus, un aktīvistus ar stratēģisku skatījumu un kompleksu pieeju, lai rastu visefektīvākos risinājumus Latvijas ģimeņu atbalstam un stiprināšanai.


rigas_domes_izglitibas_kulturas_sporta_departaments

Rīgas domes Izglītības, Kultūras un Sporta departamenta kompetencē ir padotībā esošo iestāžu budžeta un investīciju plānošanas un izlietojuma organizēšana, izglītībai, kultūrai, jaunatnei un sportam paredzētā gada budžeta un investīciju projektu apkopošana, iesniegšanai Rīgas domē.


2016_hope_for_children

“Cerība bērniem” ir biedrība, ko nodibināja un vada dažādu draudžu un denomināciju kristieši. Mūsu motivācijas un iedvesmas avots ir tīrā, beznosacījumu, pašupurējošā un visu apklājošā Dieva mīlestība. Biedrība ir izveidojusi trīs dienas centrus bērniem trīs Latvijas pilsētās, kā arī ģimeņu atbalsta centru Rīgā.


socialas_integracijas_valsts_agentura

Sociālās integrācijas valsts aģentūras mērķis ir veicināt cilvēku ar invaliditāti un personu ar funkcionāliem traucējumiem sociālo integrāciju, nodrošināt iespēju saņemt profesionālo rehabilitāciju un iegūt profesionālo vidējo vai pirmā līmeņa profesionālo augstāko izglītību.


valsts_bernu_tiesibu_aizsardzibas_inspekcija

Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija ir labklājības ministra pārraudzībā esoša tiešās pārvaldes iestāde, kas nodrošina normatīvo aktu ievērošanas uzraudzību un kontroli bērnu tiesību aizsardzības un bāriņtiesu darbības jomā.


latvija_bez_bareniem

Alianse “Latvija bez bāreņiem” – tā ir domubiedru – sabiedrisku, reliģisku un politisku organizāciju savienība, kuras vieno viens mērķis – pārvērst mūsu valsti par valsti bez bāreņiem.


2015_barenu_svetdiena

Bāreņu svētdiena ir starptautiska ekumēniska iniciatīva, kuras ietvaros katru novembri visā pasaulē notiek tūkstošiem pasākumu, kurus apvieno kopīgs mērķis: lai arī mūsu dzīvēs atbalsotos Dieva mīlestība uz bāreņiem. Bāreņu svētdienā kristieši iestājas par bāreņiem.


bernu_paliativas_aprupes_biedriba

Bērnu paliatīvās aprūpes mērķis ir uzlabot bērna un viņa ģimenes dzīves kvalitāti, mazinot slimības izraisītās ciešanas.


socialo_pakalpojumu_agentura

Nodibinājums „Sociālo pakalpojumu aģentūra” ir izveidota ar mērķi sniegt profesionālu psihosociālu palīdzību, paaugstināt cilvēku ar dažādām sociālām problēmām integritātes pakāpi sabiedrībā, kā arī aizstāvēt viņu intereses un tiesības.