Siev_svetki_2009_3

Sieviete ­ – pasaules skaistākā, maigākā un krāšņākā daļa!

Mēs ticam, ka ikviena sieviete ir radīta kā unikāls krāšņs un smaržojošs zieds, kas savu pilnīgo skaistumu sasniedz sastopoties ar savu Radītāju, nododot sevi pašu un savu dzīvi Viņam, atraisoties, pastāvīgi pieaugot un apzinoties sevi Viņā.

Saskaņā ar Dieva vārdu mums, sievietēm, ir dots brīnišķākais ietērps virs zemes – spēks un skaistums no tā Kunga.

Spēks un skaistums ir viņas ietērps. Viņa pati smaidīdama bez rūpēm raugās austošai dienai pretī. (Sālamana pamācības 31:25)

Draudzē „Prieka Vēsts” jau ilgāku laiku notiek arī sieviešu kalpošana. Tās mērķis -­ palīdzēt katrai Dieva mīļotai meitiņai nekad nejusties vienai un vientuļai savās problēmās un cīņās, bet saprast Tēva pilnīgo gribu par viņas dzīvi, personību, unikalitāti un aicinājumu. Atbalstot un palīdzot grūtā brīdī, mēs reizē padarām daudz labu darbu savas valsts sociālajā dzīvē. Mēs kopīgi studējam Dieva vārdu, pārrunājam to, lūdzam un meklējam Viņa vaigu un Svētā Gara klātbūtni.

Siev_svetki_2009_1

Draudzē “Prieka Vēsts” sievietēm regulāri notiek:

Ir kaut kas īpašs, kad sievietes atbalsta viena otru un vērtē savstarpēju vienotību un sadraudzību. Kad sapulcēs kopā sanāk tikai sievietes, viņas slavē Dievu, padodas Svētā Gara vadībai un aizmirst par ikdienas rūpēm, steigu un savu kārtu gaidošajiem darbiņiem, tas ir neizsakāmi jauki. Viņas ir kā viļņojošs, smaržojošs, bezgalīgi skaistu un dažādu ziedu lauks, katrs ar savu unikālu krāsu, formu un smaržu. Katrai savs raksturs, spējas, uzdevums un aicinājums.

Mēs ticam, ka kopā mēs varam daudz vairāk. Mēs varam celt, stiprināt un kalpot viena otrai gan aizlūdzot, gan atraisot svētību ar Dieva Vārdu, gan ticot par Brīnumu mūsu dzīvē, kā arī tā kalpot ģimenēm, draudzei un mūsu sabiedrībai. Mēs esam vajadzīgas un nozīmīgas ne tikai Dievam, savai ģimenei un sabiedrībai, bet arī viena otrai. Tu man un es tev…