Pusaudžu kalpošanas komanda organizē dažādus pasākumus, nodarbības un seminārus pusaudžiem ar mērķi viņiem iemācīt:

  1. kļūt patstāvīgiem attiecībās ar Dievu;
  2. attīstīt savas dāvanas un kalpot draudzē;
  3. pieņemt lēmumus un nest atbildību par savām izvēlēm.

Pusaudžu darbs iedalās divos galvenajos virzienos – Pusaudžu nodarbībās un Varoņu akadēmijā.

Pusaudžu nodarbības notiek svētdienās otrā dievkalpojuma laikā un ir paredzētas jauniešiem vecumā no 10 līdz 14 gadu vecumam. Šajās nodarbībās pusaudži mācās praktiski pielietot Dieva vārdu savā ikdienā, darbojas grupās, piedalās tieši viņiem veidotos dievkalpojumos.

Varoņu akadēmija notiek katru trešdienu no plkst. 15:00 līdz 20:00. Tas ir laiks, kad pusaudži un jaunieši sanāk kopā, lai sapņotu, iedrošinātu viens otru un attīstītu Dieva dotās dāvanas. Katra tikšanās reize ietver sevī brīvo laiku sadraudzībai, vērtīgas meistarklases, kā arī piedalīšanos draudzes lūgšanās.

2021_varonu_akademija_pieteiksanas

Kā Varoņu akadēmija notiks 2021./2022. gada sezonā?

Varoņu akadēmijas programma:

15:00 – 16:30 Brīvais laiks sadraudzībai
16:30 – 17:45 Meistarklases
18:00 – 19:00 Dalība draudzes lūgšanās
19:00 – 20:00 Pārrunas

Kādas meistarklases ir paredzētas?

Varoņu akadēmija piedāvā bērniem un pusaudžiem attīstīt savus talantus un prasmes dažādās meistarklasēs. Sezonas sākumā bērni un pusaudži var izvēlēties meistarklasi, uz kuru pieteikties. Ja gadījumā bērns vai pusaudzis nebūs pieteicies meistarklasei, viņš varēs piedalīties papildus nodarbībā.

Publiskā runa ar teatrāliem elementiem

Meistarklasē praktiski varēs apgūt kvalitatīvas publiskās runas prasmes, kas tev noderēs:
– stāstot citiem par Jēzu,
– prezentējot mājas darbus,
– publiski uzstājoties.
Svarīgs publiskās runas pamats ir runas sagatavošana un arī kā interesanti pastāstīt ikdienas notikumus.
Kopīgi tiks veidoti stāsti, etīdes, kas vēlāk būs kā lielisks materiāls svētdienas skolas un pusaudžu nodarbībām!

Vecums: 9-15


Grafika

Meistarklasē praktiski tiks izpētīts, kā top dažādi digitāli materiāli – bukleti, plakāti, kartiņas. Kopīgi tiks izstrādāti vizuāli materiāli, kas noderēs ikvienam, lai labāk pastāstītu citiem par Jēzu.

Vecums: 8-15


Slavēšana

Meistarklasē tiks runāts par slavēšanas nozīmi ikdienā, kopīgi tiks apgūtas prasmes, lai varētu ar savu muzikālo talantu kalpot slavēšanā.
Šeit ir nepieciešamas jau vismaz pamatprasmes – spēlēt instrumentu vai spēja dziedāt.

Vecums: 7-15


Rokdarbi

Meistarklasē ikvienam būs iespēja ar dažādiem materiāliem un tehnikām veidot lieliskus mākslas darbus, kuru mērķis būs parādīt Dieva radošo spēku.
Meistarklasē veidoto būs iespēja sagatavot kā dāvanu kādam, kuram tu vēlies pastāstīt par Jēzu.

Vecums: 7-15


Pasākumu organizēšana

Draudze nav iedomājama bez dažādiem pasākumiem, kuri tiek rīkoti, lai aizsniegtu cilvēkus ar glābšanas vēsti un arī svētītu draudzes cilvēkus. Zem vārda “pasākums” slēpjas šādas sfēras:
– scenārija un tekstu rakstīšana
– telpas noformēšana, dekorēšana – sākot ar ideju skicēm, līdz detaļu izveidei (arī floristika)
– skatuviskā darbība un horeogrāfija
– video sižetu veidošana
– tērpi, rekvizīti u.c. palīgmateriāli
– organizatoriskie darbi, menedžments
Ja vēlies uzzināt tuvāk, cik interesants un radošs ir šis process – šī meistarklase ir priekš Tevis!

Vecums: 8-15


2021_varonu_akademija_pieteiksanas