Marta vidū Talsos notika nu jau otrie Kristīgo sieviešu svētki. Šoreiz mums bija iespēja viesoties Talsu kristīgās skolas mājīgajās telpās, kurās laipni tika sagaidītas sievietes, kas bija sabraukušas gan no Talsu rajona, gan citām Latvijas pilsētām ­ Ventspils, Liepājas, Tukuma, Saldus, Brocēniem, Jelgavas, Jūrmalas un, protams, Talsiem.

Jau svētku iesākumā mūs iepriecināja sievietes, kuras bija atkārtoti ieradušās uz pasākumu un liecināja par savām izmainītajām dzīvēm pēc tikšanās Kuldīgā. Viņas bija piedzīvojušas spēcīgu Dieva pieskārienu un glābšanu. Zāle bija piepildīta ar brīnišķām, Dievu meklējošām meitenēm, ģimenes sievietēm un sirmām kundzēm. Vienmēr ir tik patīkami sajust to īpašo atmosfēru, kāda ir tad, kad kopā sanāk tikai sievietes – debesu Tēva meitiņas. Un, lai gan šoreiz viss šķita savādāk, likās, ka liela daļa sieviešu bija ļoti nopietnas un sevī ieslēgušās, Dieva tuvums un Svētā Gara klātbūtne bija tik atbrīvojoša un iedrošinoša, ka pēc laiciņa mēs visas atvērāmies Viņa svaidījumam un viena otrai.

Sievietes_Talsos_2008_1

Pasākuma laikā mēs visas sajutām mācītājas Līgas sacīto, ka gaisā ir jaušama tāda liktenīga sajūta, ­ Vārds, kuru Dievs sūta sievietēm šajā laikā, ir ļoti svarīgs un dzīvi mainošs un mēs visas esam Tēvam tik dārgas un īpašas. Šoreiz, stiprāk kā iepriekš, izskanēja Vārds par sievietes aicinājumu un viņas kalpošanu Dieva valstībā. Par lietām, kas kavē uzticēties un nodoties Tēvam. Protams, runājām arī par dvēseles vajadzībām un tās dziedināšanu. Tomēr atkal un atkal likās, ka šoreiz Tēvs īpaši uzrunā savas meitiņas par šī laika lēmumu un ikdienas izvēļu nopietnību. Un tāpēc bija jo sevišķi liels prieks, kad, pasākuma beigās atskanot aicinājumam uz aizlūgšanām, tik daudzas sievietes vēlējās lūgt tieši par savu kalpošanu ģimenē un draudzē. Par Dieva aicinājuma izpratni un atjaunošanos tajā. “Skatoties uz lielo sieviešu pulku ap mācītāju Līgu, kura aizlūdza par šo vajadzību, bijā jādomā: “Lūk, piepildās 68. Psalma 12. panta Rakstu vieta, kuru Dievs mums deva pagājušā gadā.” Taču sievietes vēlējās aizlūgšanu arī par dažādām citām vajadzībām – miesas dziedināšanu, attiecībām ar tuviniekiem, brīvību no dažādām bailēm, utt. Šeit ar lielu prieku vienmēr kalpo sieviešu iniciatīvas grupa, kura nu jau vairākus gadus Rīgā katru nedēļu atrodas Dieva priekšā lūgšanā par garīgu atmodu sievietēm. Cik gan spēcīgs, atbrīvojošs un iepriecinošs ir tā Kunga Gars un Viņa darbība pie mūsu sirdīm!

Mūsu sirdīs ir neizsakāmi liels gandarījums un dziļa pateicība Dievam, redzot šo garīgo pavasari raisāmies pār sievietēm visā Latvijā. Tas liecina par tuvojošos atmodu Kristus miesā – ģimenēs, dažādos sabiedrības slāņos un visā tautā. Dievs ir tik labs! Mēs ticam, ka pavasaris – dziesmu laiks ir klāt, neatkarīgi no ārējiem apstākļiem, tas ir mūsu sirdīs, dvēselēs un dzīvēs!” saka Olita Karaševska.

Mēs no sirds pateicamies Talsu kristīgās skolas direktorei un visam kolektīvam par viesmīlību. Pateicamies mīļajām Rojas draudzes sievietēm, kuras sagatavoja lielisku cienastu svētku dalībniecēm, un īpaši pasākuma koordinatorei – Ingrīdai, kā arī visām daudzajām jaukajām, neatlaidīgajām un pēc Dieva slāpstošajām sievietēm Talsos un Talsu rajonā, kas mūs atbalstīja un turpina to darīt savās lūgšanās!