„Tas Kungs ir uzticams, Viņš jūs darīs stiprus un pasargās no ļauna” 2.Tes.3:3

Šis ir viens no Dieva Vārda apsolījumiem, pie kura esmu ļoti pieķērusies. Turos kā pie klints un to attiecinu arī uz savu ģimeni. Pirms vairākiem mēnešiem saslima mans vīrs. Ilgu laiku ārsti nevarēja noteikt diagnozi. Viņš nonāca slimnīcā, tika veikta smaga vēdera dobuma operācija. Ārsti darīja, ko varēja, bet neko labu nesolīja.

Esmu ļoti pateicīga Dievam, kas mūs izveda cauri šim smagajam brīdim. Viņš patiešām ir spēcīgs Palīgs bēdu laikā. Ļoti pateicos draudzes ganam, draudzei un visiem cilvēkiem, kuri šajā laikā pastāvēja lūgšanās. Lai Dievs svētī uzticīgos brāļus un māsas, kas lūdz un turpina lūgt par manu vīru, kā arī par daudziem citiem.

Dievs patiešām klausa lūgšanas. Šodien mans vīrs jūtas ļoti labi un viņa veselība turpina uzlaboties. Ticu, ka tā bija Dieva varenā roka, kas viņu stiprināja un stiprina vēl joprojām. Man „ir prieks savu cerību likt uz to Kungu, lai paustu visus Viņa varenos darbus.” (Ps. 73:28)

Šajā laikā es vēl vairāk sapratu, kāda neapjausta un nenovērtēta nozīme ir draudzei kā Kristus miesai, kura stāv pretī elles vārtiem. Cīņas laikā, es tik ļoti jutu kā draudzes lūgšanu spēks iznesa mūs cauri nāves ēnas ielejai, kā atnāca miers, kas augstāks par cilvēka saprašanu. Es izjutu, ka lūgšana ir kā josta, kas satur kopa Kristus draudzi visā pasaulē. Kā varens garīgs spēks, kas darbojas arī no attāluma. Lai tad, kad dzīves apstākļu dēļ mēs nevaram būt kopā, mēs būtu vienoti garā un lūgšanā.

Būt vienotiem Svētajā Garā un lūgšanā, stāvot pāri atziņu un atklāsmju robežām ­ ir pēdējo laiku draudžu uzvarošais spēks!

Mīlestībā un pateicībā Dievam un saviem mīļajiem brāļiem un māsām Jēzū Kristū.

Silvija Pavāre