Uz jautājumu “Kāds būs šis gads?”, kā draudze pirmajā 2022. gada dievkalpojumā saņēmām pravietisku Vārdu: SAGATAVOJIET SAVUS LUKTURUS! 

Vai Dievs ir brīdinājis cilvēkus par laiku, kurā dzīvojam? Jā, noteikti!
Vai Bībeles pravietojumi ir piepildījušies un piepildīsies? Jā, vienmēr!

“Bet jūs dzirdēsit karus un karu daudzināšanu. ESIET NOMODĀ, NEBĪSTIETIES, jo tam jānotiek; bet tas nav vēl gals.
Jo tauta celsies pret tautu, valsts pret valsti, un būs bada laiki un zemestrīce dažās vietās.
Bet tas viss būs tikai lielo bēdu iesākums.”
Mateja 24:6-8

“Tāpēc ESIET NOMODĀ, jo jūs nezināt, kurā stundā jūsu Kungs nāk. Bet to saprotiet: ja nama kungs zinātu, kurā stundā zaglis nāks, tad tas paliktu nomodā un neļautu ielauzties savā namā.  Tāpēc ESIET ARĪ JŪS GATAVI, jo Cilvēka Dēls nāks tanī stundā, kuru jūs nedomājat. Kurš tad ir uzticīgais un gudrais kalps, ko kungs iecēlis pār savu saimi tiem dot barību savā laikā? Svētīgs šis kalps, kad viņa kungs pārnākdams atradīs to tā darām.”
Mateja 24:42-46

Lūgsim par notikumiem Ukrainā, taču būsim arī nomodā un aktīvā ticībā par sevi, savu ģimeni, draudzi un tautu! Lai patiesi esam gatavi rītdienai un mūžībai!


Nedaudz vairāk par to šovakar 19:00 tiešraidē raidījumā “Tikšanās ar mācītājiem!”