Saule spīdēja, putni čivināja, pavasara ziedi izbrīnā līda no sasilušās zemes, un eņģeļi smaidīja, kad 14.marta rītā no visām debess pusēm uz dievnamu Gaujas ielā 20 steidzās pasaules skaistākā un krāšņākā daļa – sievietes.

Nost ar rūpēm un raizēm! Visi kreņķi un dusmas tiek atstātas aiz durvīm. Turpat paliek arī aizdomas, salīdzināšana, bailes un kriticisms. Sievietes zina: šajos svētkos līdzi ņemt drīkst vien ­ mīlestību, prieku, ticību, daudz, daudz smaidu un apskāvienu. Un bezgalīgas ilgas līdz neprātam iemīlēties Jēzū…

Sievietes_Cesis_2009_2

“Mums šodien būs “Pidžamballīte,”” teica mācītāja Līga, iesākot sapulci. Tas nozīmē – nevienai no mums nekas nav jāpierāda, nav jāpārsteidz. Mēs neko negribam nodibināt, iemācīt vai parādīt. Mēs esam šeit, lai atpūstos un ļautu Tēvam mūs atspirdzināt, iepriecināt un dziedināt. Lai pēc tam ar jauniem spēkiem atgrieztos savās ģimenēs un draudzēs.”

Un svētki sākas! Par skaistu, sievišķīgu un bezgala svaidītu koncertu parūpējusies grupa “Vēstniecība” Valtera Gleškes vadībā. Veltījot brīvo sestdienu un savas sirds degsmi, grupa atkal pierādīja mīlestību un atbalstu mums, sievietēm. Veselu stundu mēs pavadījām svaidītas mūzikas skavās, gan baudot, gan vēlāk arī aktīvi līdzi slavējot.

Tad mācītāja Līga dalījās ar Vārdu, kura pamatdoma dienas garumā bija “Četras lietas, kas nepieciešamas sievietei, lai viņa būtu patiesi laimīga.” Un vai gan debesu Tēvs nepazīst savu meitu sirdis, lai zinātu, kas mums vajadzīgs un kā to iedot? Dieva Vārds mūs atbrīvoja, dziedināja, pacēla, deva jaunu cerību un drosmi. Lika atkal atstāt vecās apsūdzības un vainas apziņas drēbes, lai iztaisnotu muguru un paceltu galvu atjaunotos savā dievbērnības apziņā. Jo Tēvs mūs mīl ar beznosacījuma mīlestību! Mēs to nevaram ne nopelnīt, ne nopirkt.

Stiprinoša bija Gunas Liepiņas liecība, kā Dievs viņu dziedinājis no smagas slimības, līdz ar to atjaunojot attiecības ar bērniem un dodot jaunu gudrību un spēku sagādāt labklājību.

Tad bija laiks kafijas pauzei ­ kad mēs izklīdām pa mājīgo Cēsu dievnamu, lai draudzīgos pulciņos gan patērzētu, gan ko garšīgu nobaudītu. Kafejnīcā bija klāts īpašs galds mācītājiem un draudžu atbildīgajiem kalpotājiem, tā izmantojot iespēju cīņas biedrenēm kaut nedaudz vairāk savstarpēji iepazīties.

Sievietes_Cesis_2009_1

Otrā daļa (pēc klausītāju pieprasījuma) atsākās ar dziesmu no koncerta, bet tad maigās sieviešu balsis apvienojās priecīgās pateicības un pielūgšanas dziesmās. Evijas Gobas liecība par to, kā pēc gadiem dažādu iemeslu rezultātā atkal var atgriezties vainas sajūta un vilšanās, līdzīgi kā pirms pestīšanas, un kā Tēvs palīdz ar to tikt galā, bija tik stipra un papildināja sludināto Vārdu. Pēc Evijas sievietes uzrunāja Olita Karaševska, daloties ar savu sirds mīlestību un Vārdu par to, cik svarīgi ir izprast un dzīvot tajā godības bagātībā, ko Viņš savējiem LIEK iemantot (Ef. 1:18). Un tai sakarā apustulis Pāvils aicna: “Dzīvojiet tā, kā to prasa jūsu aicinājuma cieņa” (Ef 4:1).

Tad visas no Rīgas atbraukušās sievietes vadīja kopīgā dziesmā, un mēs ar nepacietību gaidījām otro daļu Tēva dotajam vārdam par to, kas nepieciešams kristīgai sievietei, lai viņa būtu patiesi laimīga.

Taču kā lai apraksta to garīgo darbu, kuru šai dienā pie mūsu sirdīm paveica Svētais Gars? Gan koncerta, kopīgās slavēšanas, gan Vārda sludināšanas laikā, un beidzot – lūgšanās un aizlūgšanās. Kad Dieva majestātiskais tuvums bija tik spēcīgi mūsu vidū kalpojot ar atbrīvošanu un dziedināšanu, ka daudzas no mums nespēja pat kājās nostāvēt. Tur bija smiekli un asaras. Daudz kas tika atstāts, un daudz kas saņemts.

Starp citu, nobeigumā izskanēja doma, ka šā gada rudenī būtu jauki sarīkot tādus riktīgus kopīgos Sieviešu svētkus Rīgā. Nu ko, ar nepacietību gaidīsim.

Asnāte


Anita (Cēsu draudzes “Prieka vēsts” māc. Armīna Tīroņa sieva):

“Sieviešu kristīgie svētki Cēsīs notika pirmo reizi. Sākumā biju nobijusies, vai izdosies. Vai būs draudžu atbalsts? Vai rīkot mūsu namā, vai spēsim uzņemt tik plaša mēroga pasākumu, utt. Tad sākām lūgt, gatavoties, meklēt kontaktus ar citām draudzēm. Pirmo reizi tikāmies ar Cēsu pilsētas un rajona draudžu sievietēm. Slava Dievam un milzīgs paldies visiem kalpotājiem no Rīgas par brīnišķīgo pasākumu!

Mēs bijām un esam tik ļoti svētītas! Ir noticis kas nesalīdzināmi vairāk, kā spējām lūgt, ticēt un sagaidīt! Ko esam ieguvušas?

Pirmkārt -­ sievietes saņēma garīgu stirpinājumu, dvēseles un miesas dziedināšanu, labu pašapziņu Jēzū Kristū;

Otrkārt – tika nodibināti kontakti ar citu draudžu sievietēm. Ja līdz šim bija tikušies tikai mācītāji, tad nu esam iepazinušās ar kalpojošām sievietēm no dažādām baznīcām;

Treškārt – sieviešu svētku pasākums izskanēja pilsētā. Reklāma vietējā avīzē, domes mājas lapā, afišas uz ielām, draudzēs;

Ceturtkārt -­ draudzei šādi svētki bija jauna pieredze. Ir sajūta, ka Dievs ir paplašinājis mūsu draudzes garīgās robežas.

Bet galvenais -­ tie patiešām bija svētki sievietēm! Paldies Jums!”

Sieviešu svētkus Cēsīs pārstāvēja sievietes no: Cēsu „Prieka Vēsts”draudzes, Cēsu draudzes „Jaunā Paaudze”; Cēsu Vasarssvētku draudzes, Cēsu baptistu draudzes, Cēsu Vasarssvētku draudzes „Vidzemes misija”; Cēsu Sv.ev.luterāņu Jāņa draudzes; Talsu kristīgās sadraudzības draudzes; Limbažu Augstrozes ev.luterāņu draudzes; Zaubes pag. ev.luterāņu draudzes; Kristīgā Radio draudzes; Dubultu ev.luteriskās draudzes Jūrmalā; Jaunpiebalgas ev.luteriskās Sv.Toma draudzes; Liepas pagasta Pestīšanas Armijas draudzes; Liepas pagasta LAMB (Latvijas Apvienotā Metodistu Baznīca) draudzes.


“Kā atbildīgā par Sieviešu svētkiem vēlos izteikt lielu, lielu pateicību Cēsu draudzes “Prieka Vēsts” mācītājam Armīnam un Anitai par svētku organizēšanu savā pilsētā. Visu sieviešu vārdā, kas bijām jūsu namā, mēs sakām lielu paldies jūsu draudzes kolektīvam, kas tik mīļi un sirsnīgi mūs uzņēma savā namā. Paldies par ziediem, sirsnību, dāsnumu un mīlestību!

Sievietes_Cesis_2009_3

Liels paldies visiem mācītājiem, draudzēm un kalpotājām, kas atsaucās, lai šādi svētki notiktu. Paldies visām sievietēm, kuras 14. martā bija kopā ar mums!

Paldies tām sievietēm, kuras apmeklē katrus Sieviešu svētkus, neatkarīgi no tā, kurā Latvijas pilsētā tie notiktu, un ar savām liecībām par izmainītajām dzīvēm stiprina citas sievietes, kā arī atgādina mums, cik labi ir paklausīt Tēvam.

Paldies manai draudzenei, sieviešu inic. grupas vadītājai Olitai Karaševskai ar komandu par neizmērojamo atbalstu un palīdzību svētku tapšanā. Paldies manam dēlam Valteram, Mārim Riekstiņam, visiem mūziķiem un meitenēm no slavēšanas kalpošanas, par atsaucību un dedzību kalpošanā!” mīļus sveicienus sūtot, Līga Gleške