Ir pienācis tas gada laiks, kad visos iespējamajos ziņu portālos tiek rakstīts par gripas epidēmijas sākšanos Latvijā. Un pat, ja centies ierobežot visu negatīvo ziņu plūsmu savā dzīvē, spiediens no medijiem ir tik liels, ka izbēgt no ziņām ir neiespējami. Ko mums darīt šajā situācijā? Ja esi izlēmis gripu nepieņemt, vai arī vēlies pretoties tās simptomiem, lūk, desmit Rakstu vietas, uz kurām vari balstīties, lai uzvarētu savas bailes no šī vīrusa un parādītu tai īsto vietu savā dzīvē.

Gripa_PROM_www

Jēkaba 4:7 Tad nu padodieties Dievam, stājieties pretim velnam, un viņš bēgs no jums.

1.Pētera 2:24 Viņš uznesa mūsu grēkus Savā miesā pie staba, lai mēs, grēkiem miruši, dzīvotu taisnībai; ar Viņa brūcēm jūs esat dziedināti.

Romiešiem 4:20 Dieva apsolījumu viņš neuzņēma ar šaubām un neuzticību, bet, Dievam godu dodams, kļuva stiprs ticībā.

Ebrejiem 10:35-36 Neatmetiet tāpēc savu cerības drosmi, tai ir liela alga! Jo jums vajag pacietības, lai, Dieva prātu darījuši, iemantotu apsolījumu.

Mateja 9:22 Jēzus, pagriezies un to ieraudzījis, sacīja: “Ņemies drošu sirdi, meita! Tava ticība tev palīdzējusi.” Un sieva tapa vesela tanī pašā stundā.

3.Jāņa 1:2 Mīļais, es tev novēlu visās lietās tādu labklājību un veselību, kāda jau ir tavai dvēselei.

Psalms 103:3 Viņš piedod visus tavus grēkus un dziedē visas tavas vainas;

Jēkaba 5:14-15 Ja kāds starp jums ir nevesels, lai viņš ataicina draudzes vecajus, un tie lai lūdz Dievu par viņu, to svaidīdami ar eļļu Tā Kunga Vārdā. Un ticīga lūgšana izglābs slimo, un Tas Kungs viņu uzcels. Un, ja viņš grēkus būtu darījis, viņam tiks piedots.

Mateja 17:20 Jēzus: “Jūsu mazticības dēļ; jo patiesi Es jums saku: ja jums ticība ir kā sinepju graudiņš, tad jūs sacīsit šim kalnam: pārcelies no šejienes uz turieni, un tas pārcelsies, un nekas jums nebūs neiespējams.

Jesajas 53:5 Viņš bija ievainots mūsu pārkāpumu dēļ un mūsu grēku dēļ satriekts. Mūsu sods bija uzlikts viņam mums par atpestīšanu, ar viņa brūcēm mēs esam dziedināti.

Dziedināšana ir Dieva bērnu maize. Ja esi kristietis, tev pieder dziedināšana. Ja tu padomātu par šīm un citām Rakstu vietām, kas runā par dziedināšanu, tu piekristu, ka slimībām nav nekā kopīga ar tevi.

Tādēļ tad, kad tev liekas, ka gripa ir paskatījusies tavā virzienā, parūpējies, lai tevī dzīvo šis Vārds – domā par to, apliecini, pateicies, runā to savai dzīvei… Stājies pretī gripai! Ja daudzi saka, ka gripa ir “atnākusi”, tad no tavas mājas un dzīves viņai ir jāvācās prom! Škic, prom!