Mazās grupas

Vajadzība pēc attiecībām ir iegravēta mūsu ģenētikā. Mēs vēlamies iederēties, atnest pārmaiņas, būt produktīvi Tam Kungam, un auglīgi sabiedrības locekļi. Kāpēc tā?
1.Moz. 1:26-27 Tad Dievs sacīja: "Darīsim cilvēku pēc mūsu tēla un līdzības… Un Dievs radīja cilvēku pēc Sava tēla, pēc Dieva tēla Viņš to radīja, vīrieti un sievieti Viņš radīja."
Neatkarīgi no tā vai Tu meklē vietu, kur sastapt jaunus draugus, iegūt mentoru, augt garīgi vai kalpot savai sabiedrībai, ir "Prieka Vēsts" mazā grupa, kas piemērota tieši Tev! Piesakies tai šodien!

Pieteikties grupai

Pieteikties grupai