2018_12_zsv

“Dievs skatās no debesīm uz cilvēku bērniem, vēro, vai ir kāds gudrs, kas meklē Dievu.” Ps. 53:3

Pirms 2000 gadiem pasaules gudrākie cilvēki meklēja jaundzimušo Ķēniņu, lai Viņu pielūgtu. Šodien visi meklējam… Mieru – nemitīgajā steigā, Prieku – nogurumā un nespēkā, Mīlestību… Gudrība ir – nevis atrast risinājumu šī brīža problēmai, bet atrast Kristu, lai Viņš izmainītu visu dzīvi.

Aicinām arī Tevi 24. decembrī 17:00
uz svētku dievkalpojumu kristiešu draudzē “Prieka Vēsts” piedzīvot Kristu!